Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

64 Rechterlijke Uitspraken

64 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aansprakelijkheid, binnen het rechtgebied Internationaal privaatrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-4-2017
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bevoegdheidsincident, forumkeuze in algemene voorwaarden, Battle of forms, Weens Koopverdrag, aansluiting gezocht bij Opinion 13.
Datum uitspraak: 29-3-2017
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank Limburg is niet bevoegd op grond van artikel 39 lid 2 CMR, maar wel op grond van artikel 8 lid 2 Brussel I bis-Verordening /herziene EEX-Vo/Verordening (EU) 2015/2012,...
Datum uitspraak: 1-2-2017
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Intellectuele eigendom. Internationaal bevoegdheidsincident door 2 van de 5 gedaagden. Stelling eisers: auteursrechtinbreuk, Uniemerkrechtinbreuk, Beneluxmerkrechtinbreuk en...
Datum uitspraak: 24-1-2017
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

art. 10:8 en 10:127 BW. Verkoop en levering van gestolen zaak.
Datum uitspraak: 14-12-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ingevolge internationaal privaatrecht is Pools recht van toepassing op een koopovereenkomst tussen een Poolse en Nederlandse B.V. Nederland is geen partij bij het VN-verdrag inzake...
Datum uitspraak: 2-11-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verbintenis tussen een Nederlands en een Pools bedrijf. Beoordeling van van opschortingsverweer aan de hand van het Weens Koopverdrag. Beoordeling van verrekeningsverweer aan de hand van...
Datum uitspraak: 15-11-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

executiegeschil Kredietbank Luxembourg. HR 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3640 en HR 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1130
Datum uitspraak: 29-12-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Deurwaardersverzoek ex art. 438 lid 4 Rv. in het kader van de tenuitvoerlegging van een Frans vonnis.
Datum uitspraak: 29-9-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontvankelijkheid hoger beroep schuldeiser bij toewijzing faillissementsaanvraag ? / Artikel 9 Fw en gesloten stelsel / oproeping conform Bet-Vo terecht/ ontvankelijkheid curator in...
Datum uitspraak: 6-9-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

ten onrechte gepretendeerd retentierecht op oplegger; schadeplichtigheid

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature