Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

28 Rechterlijke Uitspraken

28 Hoger beroep uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Intellectueel-eigendomsrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 14-3-2017
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

IE; merkenrecht; zaak Red Bull-Bulldog na prejudiciële vraag aan het HvJEU en verwijzing na cassatie door de HR; overeenstemming, compensatie door begripsmatig verschil;...
Datum uitspraak: 13-12-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Toepassingsbereik artikel 1019h Rv in een procedure waarin de wederpartij van de houder van het intellectuele eigendomsrecht onder meer een verklaring voor recht vordert dat de...
Datum uitspraak: 13-12-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Merkinbreuk. Faciliteren van merkinbreuk. Bewijsopdracht
Datum uitspraak: 15-9-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

IE, Verzoek tot opleggen van dwangsom bij weigering medewerking aan het leggen van conservatoir bewijsbeslag en verhaalsbeslag ook in hoger beroep afgewezen.
Datum uitspraak: 2-2-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Auteursrecht; auteursrecht op software/voorbereidend materiaal; bewerkingsrecht; oneerlijke concurrentie; know how
Datum uitspraak: 3-11-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

schadebegroting op de voet van artikel 6:104 BW na merkinbreuk.
Datum uitspraak: 22-9-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Parallelimport. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat indien zij met het bewijs van uitputting van het merkrecht in verband met...
Datum uitspraak: 25-8-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Octrooirecht; uitleg, geen inbreuk; 1019h Rv; artt. 249 en 250 Rv van overeenkomstige toepassing in kort geding
Datum uitspraak: 30-6-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

merkenrecht; oppositie deels toegewezen; normaal gebruik gemeenschapsmerk; gebruikt als merk; overeenstemming; verwarringsgevaar.
Datum uitspraak: 30-6-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Auteursrecht op beeldverslagen van sportwedstrijden. Resultaat prejudiciële vragen van de Hoge Raad in arrest van 3 april 2015 (ECLI:NL:HR:2015:841 ) ook voor deze zaak relevant en...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature