Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

22 Rechterlijke Uitspraken

22 Kort geding uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Insolventierecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 14-3-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Gebod tot instemming aanbod saneringsvoorstel? Bij toewijzing van een vordering tot medewerking aan een buitengerechtelijk akkoord is terughoudendheid geboden. Slechts onder zeer...
Datum uitspraak: 11-3-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering opheffing conservatoir beslag toegewezen. Disproportionaliteit, geen vrees voor verduistering ten aanzien van het beslag op onroerende zaken en ondeugdelijke vordering ex art....
Datum uitspraak: 20-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering van gefailleerde vennootschap tot het verlenen van uitstel van betaling van openstaande schuld. Belangenafweging leidt tot toewijzing van de vordering.
Datum uitspraak: 30-1-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vraag of in kort geding intrekking van faillissementsaanvraag kan worden gelast.
Datum uitspraak: 26-6-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Retentierecht onderaannemer op op bouwplaats gelegde fundering.
Datum uitspraak: 17-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Na faillissement van ERA vordert verhuurder in kort geding ontruiming van gebouw. De vordering wordt afgewezen. Volgens art 35Fv mag de huurder niet zonder de in art. 17a jo 10 van de...
Datum uitspraak: 18-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Dwangakkoord; belangenafweging; gelijke behandeling crediteuren; misbruik van bevoegdheid.
Datum uitspraak: 25-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eisers vorderen gedaagde te verbieden het faillissement aan te vragen dan wel de behandeling van de aanvraag aan te houden totdat duidelijkheid is omtrent financiering. Gedaagde zou...
Datum uitspraak: 9-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ex-vrouw van een failliet bewoont met haar ouders een woning die in de faillissementsboedel valt. Zij verweert zich tegen de vordering tot ontruiming van de curator met een beroep op het...
Datum uitspraak: 24-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Opheffen conservatoire beslagen op de privé-woningen van de bestuurders van een besloten vennootschap omdat summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van de aan de beslagen ten...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature