Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord kinderbijslag, binnen het rechtgebied Insolventierecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 2-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

“Eindzitting na verloop maximale termijn 5 jaar. Twee maal looptijd verlengd. Negatief advies bwv en rc. Toerekenbare tekortkomingen in nakoming verplichtingen? Rechtbank stelt...
Datum uitspraak: 16-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vernietiging weigering toelating schuldsaneringsregeling op grond van artikel 288 lid 3 Fw (hardheidsclausule).
Datum uitspraak: 26-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechter-commissaris heeft WSNP van beide schuldenaren voorgedragen voor tussentijdse beëindiging, aangezien de verplichtingen niet worden nagekomen, daarnaast worden ook op schulden...
Datum uitspraak: 31-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vernietiging vonnis waarbij schuldsaneringsregeling na afloop van de reguliere termijn zonder toekenning van de schone lei is beëindigd onder verlenging van de looptijd tot de maximale...
Datum uitspraak: 1-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling. Nieuwe schulden toerekenbaar ontstaan. Plan van aanpak tot aflossing van de nieuwe schulden is onvoldoende.
Datum uitspraak: 4-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bekrachtiging tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling nu saniet meerdere kernverplichtingen niet (naar behoren) is nagekomen en bovenmatige schulden heeft laten ontstaan.
Datum uitspraak: 3-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vernietiging beëindiging schuldsaneringsregeling zonder toekenning van de schone lei onder verlenging van de looptijd van de schuldsaneringsregeling tot de maximale termijn.
Datum uitspraak: 17-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bekrachtiging tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling nu saniet toerekenbaar meerdere kernverplichtingen niet naar behoren nakomt.
Datum uitspraak: 30-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kopje voor rechtspraak.nl: Wsnp-zaak. Saniet mag het restant van de boedelachterstand en nieuw ontstane schulden inlopen middels een verlenging van de termijn van de wsnp, waarbij...
Datum uitspraak: 8-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

schuldsanering, tussentijdse beëindiging vernietigd. Gebleken van gebrekkige communicatie tussen bewindvoerder in de cshuldsanering en beschermingsbewindvoerder. Betrokkene krijgt nog...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature