Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

11 Rechterlijke Uitspraken

11 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfgenamen, binnen het rechtgebied Insolventierecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 10-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Schuldsaneringsregeling en testamentair bewind. Testeervrijheid erflater. Instellen testamentair bewind in beginsel geen grond voor beëindiging wsnp, aanvaarden nalatenschap onder...
Datum uitspraak: 8-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

faillissementspauliana - geen samenstel van rechtshandelingen - verjaring - bewijsopdracht.
Datum uitspraak: 18-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Appellant heeft een overeenkomst inzake lijfrentesparen als bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 afgesloten. O.g.v. art. 295, vierde lid,...
Datum uitspraak: 4-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Faillissementsrecht. Recht op inzage in boekhouding gefailleerde (art. 3:15j onder d BW) teneinde aansprakelijkstelling van een derde te onderbouwen? HR 21 januari 2005,...
Datum uitspraak: 19-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Faillietverklaring in hoger beroep. Beroep op verrekening met vordering aanvrager door middel van een tegenvordering uit onrechtmatige daad verworpen. Vraag of sprake is van...
Datum uitspraak: 18-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling, artikel 350, derde lid, aanhef en onder f, Faillissementswet (Fw), hoewel de - als neutraal omschreven - vordering van […] is vermeld...
Datum uitspraak: 20-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering van gefailleerde vennootschap tot het verlenen van uitstel van betaling van openstaande schuld. Belangenafweging leidt tot toewijzing van de vordering.
Datum uitspraak: 29-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Exakta toewijzing. 72 schuldeisers krijgen geld terug van de failliete kozijnenfabriek Exakta uit Winterswijk. De vorderingen van 76 andere schuldeisers wees de rechtbank af. In totaal...
Datum uitspraak: 2-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Schuldsanering. Hoger beroep van schuldeisers tegen verlening van de schone lei. Uitkering uit levensverzekering tijdens verlengde looptijd van de schuldsaneringsregeling door...
Datum uitspraak: 14-5-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het vervallen van de artikelen 198 tot en met 202 Faillissementswet is voor de rechtbank aanleiding om -bij het einde van de schuldsaneringsregeling door het overlijden van de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature