Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

16 Rechterlijke Uitspraken

16 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfenis, binnen het rechtgebied Insolventierecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 22-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek toelating wettelijke schuldsanering afgewezen. Schulden niet te goeder trouw ontstaan en onbetaald gelaten. Erfenis uitgegeven, terwijl de gemeente een preferente terugvordering had.
Datum uitspraak: 10-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Schuldsaneringsregeling en testamentair bewind. Testeervrijheid erflater. Instellen testamentair bewind in beginsel geen grond voor beëindiging wsnp, aanvaarden nalatenschap onder...
Datum uitspraak: 8-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

faillissementspauliana - geen samenstel van rechtshandelingen - verjaring - bewijsopdracht.
Datum uitspraak: 9-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Hoe lang is tien jaar? Prejudiciële vraag: moet voor de aanvang van de tienjaarstermijn ex artikel 288 lid 2 aanhef sub d Fw het materiele einde of het formele einde van de...
Datum uitspraak: 15-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Schuldsanering. Voldoende aannemelijk dat schuldenaar tijdens de schuldsaneringsregeling heeft getracht haar schuldeisers te benadelen. Volgt ontneming schone lei.
Datum uitspraak: 22-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussentijdse beëindiging ex artikel 350 lid 3 sub c en sub d Fw. Ook na beëindiging rechtbank voldoet appellante nog steeds niet aan haar informatieplicht. De bewindvoerder en...
Datum uitspraak: 18-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling, artikel 350, derde lid, aanhef en onder f, Faillissementswet (Fw), hoewel de - als neutraal omschreven - vordering van […] is vermeld...
Datum uitspraak: 13-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beoordeling tekortkomingen in het kader van de ‘schone lei’. Echtscheiding drie maanden voor einde schuldsaneringsregeling en verminderde afdracht. Nieuwe schulden. Onvoldoende...
Datum uitspraak: 28-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bekrachtiging tussentijdse beëindiging. Betrokkene toerekenbaar tekortgeschoten. Weliswaar wordt gesteld dat de situatie van betrokkene zo dreigend is dat er een rechterlijke machtiging...
Datum uitspraak: 30-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kopje voor rechtspraak.nl: Wsnp-zaak. Saniet mag het restant van de boedelachterstand en nieuw ontstane schulden inlopen middels een verlenging van de termijn van de wsnp, waarbij...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature