Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

16 Rechterlijke Uitspraken

16 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsruimte, binnen het rechtgebied Insolventierecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 22-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

bevoegdheid
Datum uitspraak: 9-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Faillissementsrecht. Is een openbare, en dus inningsbevoegde, pandhouder (art. 3:246 BW) bevoegd het faillissement van de panddebiteur aan te vragen? Art. 1 lid 1 Fw.
Datum uitspraak: 30-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Faillissementsrecht. Is een openbare, en dus inningsbevoegde, pandhouder (art. 3:246 BW) bevoegd het faillissement van de panddebiteur aan te vragen? Art. 1 lid 1 Fw.
Datum uitspraak: 9-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing schuldsanering. Ten aanzien van het onbetaald laten van een lening niet te goeder trouw, omdat betrokkene meerdere renovatieprojecten is aangegaan, zonder te beschikken over...
Datum uitspraak: 19-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen ongerechtvaardigde verrijking ten koste van de curator.
Datum uitspraak: 11-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenvonnis met bewijsopdracht. Casus: koop van bedrijfsinventaris voor schuldsanering vordering bewindvoerder Op grond van artikel 54 lid 1 Fw is degene die een schuld aan de...
Datum uitspraak: 21-8-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid. Failliete vennootschap is (indirect) eigendom van gedaagden in conventie in beide zaken. Vlak voor het failissement zijn nog betalingen verricht aan...
Datum uitspraak: 12-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Faillissementsrecht. Beëindiging bedrijfsruimtehuur door curator na faillissement huurder, art. 39 Fw. Geen inroepbaarheid jegens de boedel van contractueel schadevergoedingsbeding,...
Datum uitspraak: 22-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betreft een heropend faillissement. Een beroep op verjaring is onder de in casu geschetste omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Geen uitvoerbaar...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature