Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

6 Rechterlijke Uitspraken

6 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden bedrieglijke en bankbreuk, binnen het rechtgebied Insolventierecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Faillissement. Onrechtmatige daad. Het wegsluizen van de revenuen is een bedrieglijke schijnvertoning met als eerste doel die gelden buiten het zicht en bereik van de crediteuren te...
Datum uitspraak: 20-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Faillissementsrecht. Salaris curator (art. 65 en 71 Fw). Wettelijke rente over salaris. Kosten van voorfinanciering salaris. Recofa-richtlijnen voor faillissementen en...
Datum uitspraak: 20-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Faillissementsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Samenloop pauliana en onrechtmatige daad? Vaststelling schade hoewel schadestaat is gevorderd (HR 16 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2229...
Datum uitspraak: 8-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Herhaalde verlenging inbewaringstelling door hof bekrachtigd. Informatieplicht van gefailleerde. Belang bij hoger beroep na invrijheidsstelling. Eiswijziging ter zitting. Vervolg op...
Datum uitspraak: 27-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek instemming schuldregeling. Toewijzing verzoek schuldsanering. Doorwerking/betekenis van langdurig opengehouden faillissement.
Datum uitspraak: 6-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 87 Fw. Inbewaringstelling, dat gezien moet worden als een “ultimum remedium”, kan in beginsel toegepast worden bij de weigering van een gefailleerde om mede te werken aan het te...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature