Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

17 Rechterlijke Uitspraken

17 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar, binnen het rechtgebied Insolventierecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

WSNP. Mag de rechter bij de beslissing tot toelating tot de schuldsaneringsregeling ambtshalve en zonder specifieke aanleiding een uittreksel uit het justitiële documentatieregister...
Datum uitspraak: 7-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beschikking rechtbank vernietigd en alsnog faillissement uitgesproken.
Datum uitspraak: 29-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

WSNP. Mag de rechter bij de beslissing tot toelating tot de schuldsaneringsregeling ambtshalve en zonder specifieke aanleiding een uittreksel uit het justitiële documentatieregister...
Datum uitspraak: 13-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Insolventierecht. Afgewezen faillissementsverzoek. Pluraliteitsvereiste; toestand van te hebben opgehouden te betalen.
Datum uitspraak: 9-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing schuldsanering. Ten aanzien van het onbetaald laten van een lening niet te goeder trouw, omdat betrokkene meerdere renovatieprojecten is aangegaan, zonder te beschikken over...
Datum uitspraak: 6-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Faillissementsrecht. Verzet tegen faillietverklaring. Is de curator belanghebbende in de zin van art. 10 lid 1 Fw? Gronden voor vernietiging. Misbruik...
Datum uitspraak: 14-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Voldaan aan de voorwaarden voor een faillissement. Desondanks vernietiging faillissement in hoger beroep wegens misbruik van bevoegdheid, 3:13 BW. Salariskosten van de curator gematigd...
Datum uitspraak: 17-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Gerecht oordeelt dat er tussen curator en [eiser] een overeenkomst van opdracht is gesloten. [Eiser] heeft een rekening gestuurd voor het betekenen van 17 exploten aan curator. De 17...
Datum uitspraak: 22-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Afschaffing procuraat leidt niet tot afschaffing verplichte procesvertegenwoordiging. De Ontvanger vraagt faillissement aan van een rechtspersoon. Advocaat dient daartoe verzoekschrift...
Datum uitspraak: 15-5-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beschikking, verzoeker tot faillietverklaring is zonder advocaat verschenen op de faillissementszitting, art. 5 Fw De Ontvanger is als verzoeker tot faillietverklaring zonder advocaat...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature