Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

11 Rechterlijke Uitspraken

11 Kort geding uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Goederenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 26-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bank wordt veroordeeld tot het staken van parate executie omdat onvoldoende aannemelijk is dat de lening is opgezegd en opgeëist.
Datum uitspraak: 15-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering in kort geding tot afgifte van drie mallen. Eiseres heeft eigendom voldoende aannemelijk gemaakt. Ook belangafweging valt in haar voordeel uit. Vordering wordt toegewezen.
Datum uitspraak: 13-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Toetsingscriterium strafrechtelijke ontruiming.
Datum uitspraak: 29-4-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Huurovereenkomst woonruimte, sociale woningbouwvereniging, hennep, zero tolerance-beleid, minderjarige kinderen, huuropzeggingsformulier, wilsgebrek, gerechtvaardigd vertrouwen. Huurder...
Datum uitspraak: 8-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

kort geding; vordering eigenaar (woningstichting) en (voormalig) beheerder tot ontruiming gekraakt pand; (spoedeisend) belang bij vordering
Datum uitspraak: 30-1-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verbod op uitwinning pandrecht op aandelen van een dochtervennootschap waarvan de moedervennootschap onderwerp is van een geschil m.b.t. een meerderheidsbelang in de aandelen van die...
Datum uitspraak: 17-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Vordering tot betaling achterstallige huur en wettelijke rente toegewezen. Niet aannemelijk dat bodemrechter zal oordelen dat sprake is van onvoorziene omstandigheid ex...
Datum uitspraak: 24-12-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot opheffing van het derdenbeslag onder de koper op de vordering tot betaling van de koopprijs van een onroerende zaak. Hypotheekhouder, zekerheidsstelling, derdenbeslag,...
Datum uitspraak: 18-12-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontruiming van een in gebruik genomen stuk gemeentegrond. Bruikleenovereenkomst, gebruikersovereenkomst, huurovereenkomst, opeisen eigendom, ontruiming, weghalen van schutting.
Datum uitspraak: 11-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep op verjaring ter zake erfdienstbaarheid faalt.