Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

50 Rechterlijke Uitspraken

50 Cassatie uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Europees bestuursrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 12-4-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 2, lid 1, Titel II, art. 13, lid 2, letter a en art. 14, lid 2, letter b, punt i), Verordening 1408/71. Zeerechtverdrag 1982. Wijst de Verordening 1408/71 de Nederlandse...
Datum uitspraak: 19-4-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Douanerechten; posten 2202 en 3004 van de GN; tariefindeling van sondevoeding. Prejudiciële vragen.
Datum uitspraak: 9-9-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Is de levering van een onbebouwd terrein dat is ontstaan door sloop van de bebouwing met het oog op nieuwbouw, vrijgesteld of belast? Prejudiciële vraag
Datum uitspraak: 12-11-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

BPM; artikelen 1, lid 5, en 9 Wet op de belasting van personenauto ’s en motorrijwielen; kortdurend gebruik in Nederland van een auto met een buitenlands kenteken; is artikel 18 EG van...
Datum uitspraak: 14-11-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verenigbaarheid Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 met de Zesde richtlijn; privégebruik auto's door personeel. Prejudiciële vragen.
Datum uitspraak: 30-11-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 21, lid 1, aanhef en letter c, Zesde richtlijn en artikel 37 Wet OB 1968: zijn deze artikelen van toepassing in geval van diensten die buiten Nederland zijn verricht ?...
Datum uitspraak: 11-7-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Is weigering grensoverschrijdende fiscale eenheid in strijd met art. 43 EG en art. 48 EG? Prejudiciële vraag.
Datum uitspraak: 3-10-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 11, leden 1 en 4, OB 1968; artikel 4, lid 2, letters a en b en artikel 13, B, letters g en h, Zesde richtlijn. De levering van een gedeeltelijk gesloopt gebouw; prejudiciële vragen.
Datum uitspraak: 22-2-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting; art. 17, lid 3, aanhef en letter b, van de Zesde richtlijn en art. 15, lid 1, van de Wet OB; art. 17b, lid 2, en art. 28quater, onder A, letter a, van de Zesde richtlijn;...
Datum uitspraak: 22-2-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Douanerechten; art. 221, lid 1, CDW; art. 22a, lid 1, AWR; HvJ 18 december 2008, Sopropé, C-349/07; uitnodigingen tot betaling uitgereikt zonder de betrokkene voorafgaand daaraan de...