Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

43 Rechterlijke Uitspraken

43 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bestuursrecht, binnen het rechtgebied Europees bestuursrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bedrag subsidie is te hoog, reformatio in peius, unierecht Subsdidie, ESF, reformatio in peius, teveel subsidie toegekend, gelijkwaardigheidsbeginsel, doeltreffendheidbeginsel,...
Datum uitspraak: 29-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering partij melkpoeder voor invoer in de EU. De voorzieningenrechter overweegt dat sprake is van een levensmiddel als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 178/2002, en...
Datum uitspraak: 25-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank doet uitspraak in een beroepsprocedure tegen een besluit van het College ter beoordeling van geneesmiddelen, waarbij een parallelhandelsvergunning is verleend voor het...
Datum uitspraak: 31-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

bestuurlijke boete; overtreding arbeidstijdenwet; bestuurlijke boetes vallen niet onder werkingssfeer Kaderbesluit 2005/214/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 24 februari 2005...
Datum uitspraak: 31-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

bestuurlijke boete; overtreding arbeidstijdenbesluit vervoer; bestuurlijke boetes vallen niet onder werkingssfeer Kaderbesluit 2005/214/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 24...
Datum uitspraak: 31-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

bestuurlijke boete; overtreding arbeidstijdenbesluit vervoer; bestuurlijke boetes vallen niet onder werkingssfeer Kaderbesluit 2005/214/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 24...
Datum uitspraak: 31-7-2013
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

- Wob - processtuk infractieprocedure - europees document
Datum uitspraak: 13-9-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vervolg Hof tussenarrest 13 september 2011. Prejudiciële vragen EU-recht. Zie ook: ECLI:NL:GHAMS:2011:BS7888 en ECLI:NL:GHAMS:2014:950
Datum uitspraak: 30-6-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Douane. Indeling van multifunctionele printers. De rechtbank stelt de volgende prejudiciële vragen: 1) Welke betekenis moet worden gehecht aan de snelheid van afdrukken en kopiëren als...
Datum uitspraak: 21-4-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Douane. De rechtbank stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU of in het kader van de beoordeling van de geldigheid van enkele EG-Verordeningen een beroep kan worden...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature