Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

26 Rechterlijke Uitspraken

26 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar, binnen het rechtgebied Europees bestuursrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 20-3-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Om de beoordeling van de geloofwaardigheid van asielrelazen in het licht van de samenwerkingsverplichting als bedoeld in art. 4 van de richtlijn zorgvuldig te kunnen verrichten, is in...
Datum uitspraak: 18-4-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Nu voor de beoordeling van de grief de betekenis van art. 10, lid 1 en onder d, gelezen in samenhang met art. 9 van de richtlijn bepalend is en deze – gelet op hetgeen hiervoor is...
Datum uitspraak: 23-12-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Gezinsherenigingsrichtlijn / prejudiciële vragen / inkomenseis 1.Dient de zinsnede 'beroep op het stelsel voor sociale bijstand' in artikel 7, eerste lid, aanhef en onder c, van de...
Datum uitspraak: 4-6-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De ABRS verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen op de hierboven geformuleerde vragen: Vraag 1 Moet art. 21 van de...
Datum uitspraak: 31-3-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Prejudiciële vragen / Aanvraag om verlening van een mvv, voor verblijf bij echtgenoot / basisexamen inburgering buitenland/ Artikel 7 Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van de Europese...
Datum uitspraak: 15-6-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende, douane expediteur, deed aangiften voor het vrije verkeer bij de douane te p. De ingevoerde goederen waren omschreven als 'bevroren en gezouten kippenvlees. Aangifte...
Datum uitspraak: 5-10-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

(…) Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, meent de Afdeling dat het geldende Unierecht, met name de richtlijn en artikelen 20 en 21 van het VWEU en de jurisprudentie van het Hof, met...
Datum uitspraak: 5-10-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

(…) Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, ziet de Afdeling aanleiding tot het stellen van de volgende prejudiciële vragen: In zaken nrs. 201011889/1/V4 en 201108529/1/V4: 1) Dient...
Datum uitspraak: 14-10-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Prujudiciële vraag / verblijfsvergunning voor geestelijk voorganger / formeel beperkte verblijfsvergunning in de zin van Richtlijn 2003/109/EG / langdurig ingezetenen Moet het begrip...
Datum uitspraak: 12-10-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Prejudiciële vragen / art. 15 Richtlijn 2004/83 / art. 3 EVRM De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij wege...