Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

26 Rechterlijke Uitspraken

26 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar, binnen het rechtgebied Europees bestuursrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-3-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Om de beoordeling van de geloofwaardigheid van asielrelazen in het licht van de samenwerkingsverplichting als bedoeld in art. 4 van de richtlijn zorgvuldig te kunnen verrichten, is in...
Datum uitspraak: 18-4-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Nu voor de beoordeling van de grief de betekenis van art. 10, lid 1 en onder d, gelezen in samenhang met art. 9 van de richtlijn bepalend is en deze – gelet op hetgeen hiervoor is...
Datum uitspraak: 15-6-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende, douane expediteur, deed aangiften voor het vrije verkeer bij de douane te p. De ingevoerde goederen waren omschreven als 'bevroren en gezouten kippenvlees. Aangifte...
Datum uitspraak: 21-3-2008
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

KBLux-zaak. Art. 6 EVRM en art. 16, lid 4 AWR. Door de inspecteur in het kader van de vaststelling van de belastingschuld opgevraagde en door de belastingplichtige verstrekte gegevens...
Datum uitspraak: 24-7-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Prejudiciële vraag / Associatiebesluit 1/80 / standstill-bepaling / aanscherping beleid na eerdere versoepeling Anderzijds heeft het Hof in punt 53 van het door de vreemdeling...
Datum uitspraak: 12-11-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

BPM; artikelen 1, lid 5, en 9 Wet op de belasting van personenauto ’s en motorrijwielen; kortdurend gebruik in Nederland van een auto met een buitenlands kenteken; is artikel 18 EG van...
Datum uitspraak: 12-11-2010
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

BPM; artikelen 1, lid 5, en 9 Wet op de belasting van personenauto ’s en motorrijwielen; kortdurend gebruik in Nederland van een auto met een buitenlands kenteken; is artikel 18 EG van...
Datum uitspraak: 13-4-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Prejudiciële vraag / associatiebesluit 1/80 / intrekking verleende verblijfsvergunning met terugwerkende kracht Staat artikel 6, eerste lid, eerste streepje, van besluit nr. 1 /80 van...
Datum uitspraak: 22-2-2013
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Douanerechten; art. 221, lid 1, CDW; art. 22a, lid 1, AWR; HvJ 18 december 2008, Sopropé, C-349/07; uitnodigingen tot betaling uitgereikt zonder de betrokkene voorafgaand daaraan de...
Datum uitspraak: 4-6-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De ABRS verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen op de hierboven geformuleerde vragen: Vraag 1 Moet art. 21 van de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature