Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

281 Rechterlijke Uitspraken

281 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Civiel recht gedaan in Roermond.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 8-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vervroegde onteigening, onderhandelingsplicht, toetsingskader, samenloop procedures ingevolge artikel 54a Ow en artikel 54f Ow , bezwaar tegen deskundigen.
Datum uitspraak: 8-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beantwoording van de vraag of het (te) hoog en langdurig oplopen van de binnentemperatuur van appartementen die bestemd zijn voor de huisvesting van senioren gekwalificeerd moet worden...
Datum uitspraak: 24-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bungalowpark is bedrijfsruimte ex artikel 7:290 BW . In 7:304 BW-procedure geen ruimte voor beantwoording van voorvragen.
Datum uitspraak: 5-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot ontbinding door werknemer afgewezen. De omstandigheden waarop werknemer zich beroept zijn gelegen in het verleden. Er is na ziekteperiode van 2 jaar sprake van een slapend...
Datum uitspraak: 26-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek toekenning billijke vergoeding op grond van artikel 7:673, lid 9, onder b, BW. Arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Werknemer na 3 maanden uitgevallen wegens fysieke...
Datum uitspraak: 21-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Uitsluiting van leerling van het door hem gevolgde lesprogramma op school en plaatsing binnen een Bovenschoolse Zorgvoorziening is onrechtmatig
Datum uitspraak: 13-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De tussen Maasparc en Maasresidence tot stand gekomen exploitatieovereenkomst inzake een bungalowpark wordt door Maasresidence opgezegd. Maasparc wenst nakoming/schadevergoeding en laat...
Datum uitspraak: 16-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Geen zeer bijzondere omstandigheden om een wrakingskamer samen te stellen met rechters uit een ander gerecht; wijze van regievoeren geen grond voor vooringenomenheid; geen gronden die...
Datum uitspraak: 1-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige daad, bestuurdersaansprakelijkheid, geen voldoende ernstig verwijt ( artikel 6:162 BW ). Eiser heeft middels een rentedragende geldlening (looptijd 5 jr.) geld ter...
Datum uitspraak: 18-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De Gemeente heeft de met de Gemeenschappelijke Regeling gesloten intentieovereenkomst vóór het verstrijken van de overeengekomen duur ontbonden omdat de Gemeenschappelijke Regeling...