Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

68 Rechterlijke Uitspraken

68 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Civiel recht gedaan in Bergen op Zoom.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 9-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Deskundigenverklaring ex artikel 7:629a BW is verplicht voorportaal voor toegang tot de rechter bij een geschil over loondoorbetaling tijdens (vermeende) ziekte. First opinion kan van...
Datum uitspraak: 4-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Huur van bedrijfsruimte. Gebrek ex art. 7:204 BW. Contractueel afwijken van de gebrekenregeling is mogelijk, hetgeen i.c. is gebeurd. Komt huurder een beroep toe op vermeende gebreken in...
Datum uitspraak: 18-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aandelenlease – onaanvaardbaar zware financiële last – contractsbeëindiging door de rechter afgewezen – beleggingstechnische gebreken – geen strijd met art. 28 en 33 NR 1999...
Datum uitspraak: 19-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

‘’ artikel 1:441 BW . Verlenen machtiging verwerpen legaat van vruchtgebruik. Verzorgingsbehoefte van de rechthebbende staat voorop”
Datum uitspraak: 3-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbindingsverzoek ex 7:685 BW afgewezen. Het is voor de kantonrechter niet voldoende komen vast te staan dat sprake is van niet uitwisselbare functies. Voorts is door verzoeker niet...
Datum uitspraak: 12-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Zorgovereenkomst. Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? In casu sprake van overeenkomst van opdracht. Overeenkomst rechtsgeldig beëindigd.
Datum uitspraak: 12-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzet tegen de rekening en verantwoording ex artikel 4:218 lid 3 BW . Het verzet wordt gedeeltelijk gegrond verklaard. Anders dan in verzet is aangevoerd, is de kantonrechter van...
Datum uitspraak: 3-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Opheffing vereffening nalatenschap. Publicatie in Staatscourant en twee nieuwsbladen in verband met de hoge kosten niet voorgeschreven. Bekendmaking op internet geeft even goede,...
Datum uitspraak: 17-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Datum uitspraak: 27-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ambtshalve ontslag professionele mentor. Benoeming twee nieuwe opvolgend mentoren. Wettelijke voorkeur bij benoeming. Tevens benoeming tweede beschermingsbewindvoerder naast huidige...