Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

88 Rechterlijke Uitspraken

88 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Civiel recht gedaan in Bergen op Zoom.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 28-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht op de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding) en op de h-grond (andere omstandigheden). Het verzoek tot ontbinding houdt verband met...
Datum uitspraak: 18-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen sprake van onderhuurbescherming ex artikel 7:269 BW omdat sprake is van pseudo-onderhuur.
Datum uitspraak: 11-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Forumkeuze: Arubaanse rechter bevoegd? Arubaans recht van toepassing? Artikel 7:267 lid 7 BW : vordering dat andere huurder de huur niet langer zal voortzetten: belangenafweging. Andere...
Datum uitspraak: 7-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verwerende partij, tevens zijnde werkgever, heeft een affectieve (lat-)relatie met werknemer. Hierdoor hebben partijen een situatie gecreëerd waarin de werkgever-werknemer relatie en de...
Datum uitspraak: 24-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

effectenlease – verjaring vernietigingsbevoegdheid – kwade trouw ex art. 6:205BW – no cure no pay Dexia legt zich niet neer bij de prejudiciële beslissing van HR 9 oktober 2015...
Datum uitspraak: 24-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De bijzondere zorgplicht van een incassobureau als dienstverlener in de financiële sector
Datum uitspraak: 16-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? Weerlegbaar rechtsvermoeden ex artikel 7:610a BW op grond waarvan onderzocht dient te worden of hetgeen door de werkgever wordt...
Datum uitspraak: 13-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Op vordering tot vergoeding van schade wegens niet-nakoming consumenten-koopovereenkomst wordt de verkorte verjaringstermijn van artikel 7:28 BW (vorderingen tot betaling van de...
Datum uitspraak: 28-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Instellen mentorschap op verzoek betrokken persoon. De kantonrechter acht de verzochte beschermende maatregel passend. De kantonrechter heeft zich verder -in overeenstemming met artikel...
Datum uitspraak: 6-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Pensioenzaak. Geen nietigheid anticumulatiebeding Sociaal Plan, beding niet in strijd met WGBL. Uitleg van dit anticumulatiebeding volgens CAO-norm.