Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

90 Rechterlijke Uitspraken

90 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Civiel recht gedaan in Bergen op Zoom.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Datum uitspraak: 26-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

geschil over erfgrens. Conventie: sprake van bevrijdende verjaring m.b.t. opheffing onrechtmatige toestand. Reconventie: geen sprake van verkrijgende verjaring, bruikleenovereenkomst.
Datum uitspraak: 28-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht op de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding) en op de h-grond (andere omstandigheden). Het verzoek tot ontbinding houdt verband met...
Datum uitspraak: 18-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen sprake van onderhuurbescherming ex artikel 7:269 BW omdat sprake is van pseudo-onderhuur.
Datum uitspraak: 11-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Forumkeuze: Arubaanse rechter bevoegd? Arubaans recht van toepassing? Artikel 7:267 lid 7 BW : vordering dat andere huurder de huur niet langer zal voortzetten: belangenafweging. Andere...
Datum uitspraak: 7-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verwerende partij, tevens zijnde werkgever, heeft een affectieve (lat-)relatie met werknemer. Hierdoor hebben partijen een situatie gecreëerd waarin de werkgever-werknemer relatie en de...
Datum uitspraak: 24-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

effectenlease – verjaring vernietigingsbevoegdheid – kwade trouw ex art. 6:205BW – no cure no pay Dexia legt zich niet neer bij de prejudiciële beslissing van HR 9 oktober 2015...
Datum uitspraak: 24-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De bijzondere zorgplicht van een incassobureau als dienstverlener in de financiële sector
Datum uitspraak: 16-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? Weerlegbaar rechtsvermoeden ex artikel 7:610a BW op grond waarvan onderzocht dient te worden of hetgeen door de werkgever wordt...
Datum uitspraak: 13-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Op vordering tot vergoeding van schade wegens niet-nakoming consumenten-koopovereenkomst wordt de verkorte verjaringstermijn van artikel 7:28 BW (vorderingen tot betaling van de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature