Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

Jaargang M

Volgnummer M

92 Rechterlijke Uitspraken

92 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Civiel recht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 5-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aardbevingsschade. Exploitant in de zin van art. 6:177 BW. Causaal verband. Bewijsvermoeden
Datum uitspraak: 6-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Schade aan laag gelegen perceel met woonhuis door hevige regenval. De rechtbank is van oordeel dat de gemeente haar rioleringszorgplicht en haar hemelwaterzorgplicht niet heeft...
Datum uitspraak: 22-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Stichting Dierenwelzijn Oostvaardersplassen vordert in kort geding dat Staatsbosbeheer en de Staat worden veroordeeld om: 1) de grote grazers in de Oostvaardersplassen in de...
Datum uitspraak: 13-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uitspraak Burenrechter (pilot). Hinder agv bomen binnen twee meter van de erfgrens. Gebod tot verwijderen bomen/heesters. Verjaring. Hoger beroep. Artikel 96 Rv , 333 Rv, 5:37 BW, 5:42...
Datum uitspraak: 10-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wet verbod pelsdierhouderij. Onrechtmatige wetgeving. Art. 1 EP; fair balance; overgangstermijn. Art. 26 IVBPR en art. 14 EVRM. Toetsing aan algemene rechtsbeginselen. Artt. 34 en 35 VWEU....
Datum uitspraak: 14-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Hoogheemraadschap schendt niet een zorgplicht jegens worteltelers met haar maaibeleid gebaseerd op de Gedragscode Flora en faunawet.
Datum uitspraak: 24-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag beslist dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. De Staat moet ervoor zorgen dat de uitstoot in...
Datum uitspraak: 17-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij gemeente Utrecht werkzame personen worden op websites en in een huis-aan-huisblad beschuldigd van gesjoemel op het gebied van luchtkwaliteit. Weging grondrechten: vrijheid van...
Datum uitspraak: 4-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 11 en art. 12 lid 4 van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). Door lidstaat te nemen maatregelen om verkeersdoden onder migrerende otters te voorkomen. Plicht om otterpopulatie te...
Datum uitspraak: 5-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige hinder van bomen; artikel 5:37 BW

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature