Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

Jaargang JVGGZ

Volgnummer JVGGZ

Annotator JVGGZ

142 Rechterlijke Uitspraken

142 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Civiel recht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 13-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

BOPZ. Machtiging tot voortzetting inbewaringstelling, art. 27 Wet Bopz. Ontvankelijkheid cassatieberoep, doorbreking rechtsmiddelenverbod (art. 29 lid 5 Wet Bopz). Geen (tijdig)...
Datum uitspraak: 23-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

BOPZ. Voorlopige machtiging verleend nadat betrokkene in de deuropening van zijn woning door de rechter is gehoord. Klachten dat de oproeping is gestuurd naar onjuist adres en dat de...
Datum uitspraak: 2-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. BOPZ. Machtiging tot voortgezet verblijf. Is sprake van verblijf in een ziekenhuis indien betrokkene overdag niet in het ziekenhuis verblijft en (behalve op zaterdag)...
Datum uitspraak: 25-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummers:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

BOPZ. Machtiging tot voortgezet verblijf. Voorwaardelijk ontslag. Intrekking voorwaardelijk ontslag en gedwongen opname na einde geldigheidsduur van de machtiging; strijd met art. 48 lid...
Datum uitspraak: 22-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wet Bopz: Ontslagverzoek en (bijna gelijktijdig) verzoek om een machtiging tot voortgezet verblijf. Uit artikel 49, achtste lid, Wet Bopz volgt dat een door de officier van justitie...
Datum uitspraak: 14-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wet Bopz. Klachtzaak (art. 41a en 41b Wet Bopz). Onvrijwillige behandeling; dwangmedicatie. Kennisgeving aan betrokkene van de duur van de behandeling (art. 38c lid 1, aanhef en onder a,...
Datum uitspraak: 14-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

BOPZ. Klachtzaak, art. 41 Wet Bopz. Drugscontrole. Beperking bewegingsvrijheid in afwachting uitslag urineonderzoek, art. 40 lid 3 Wet Bopz. Verzuim gronden beperking schriftelijk vast...
Datum uitspraak: 30-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 80a lid 1 RO. BOPZ. Machtiging tot voortgezet verblijf. Bereidheid betrokkene om vrijwillig in het ziekenhuis te verblijven?
Datum uitspraak: 2-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

BOPZ. Machtiging tot voortgezet verblijf. Mondelinge behandeling aangehouden voor contra-expertise; hervatting en beslissing na ruim zes maanden. Strijd met art. 17 en 48 Wet Bopz en art....
Datum uitspraak: 29-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot schadevergoeding ex art. 28 BOPZ omdat last tot bewaringstelling op grond van art. 20 BOPZ door burgemeester onrechtmatig zou zijn. Verzoek afgewezen: gemeente dient eerst in...