Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

396 Rechterlijke Uitspraken

396 Hoger beroep uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Bestuursstrafrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 26-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Gemachtigde heeft niet verzocht om te worden gehoord. Niet aannemelijk is dat het verzoek om te worden gehoord achterwege is gebleven vanwege de inadequate tekst over het horen op de...
Datum uitspraak: 26-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bij de beoordeling van de verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding kan de minderjarigheid van de betrokkene een rol spelen, maar dat leidt in dit geval niet tot verschoonbaarheid.
Datum uitspraak: 25-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Trajectcontrole A2. Aanwezigheid bord A1 wordt betwist. Gerezen twijfel omtrent bebording leidt tot vernietiging van de sanctiebeschikking. Schouwrapport bebording is 9 dagen oud en geen...
Datum uitspraak: 25-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om proceskosten wordt afgewezen, omdat de werkzaamheden van de gemachtigde redelijkerwijs niet geacht worden het belang van de betrokkene te dienen.
Datum uitspraak: 20-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Tussenarrest. Beslissing officier van justitie en zaakoverzicht dient te worden vertaald als daarom wordt verzocht door buitenlandse betrokkene.
Datum uitspraak: 19-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Officiersappel. De kentekenplaat bevindt zich niet midden achter op de motorfiets, maar links daarvan. Dat is niet conform artikel 7, zesde lid, Regeling kentekens en kentekenplaten ....
Datum uitspraak: 19-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Dat de kantonrechter - na aanhouding van de behandeling - geen vervolgzitting heeft gehouden, leidt in dit geval niet tot doorbreking van het appelverbod wegens schending van het...
Datum uitspraak: 19-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

BOA was niet bevoegd tot oplegging van sanctie. Niet blijkt dat hij was beƫdigd als bijzonder opsporingsambtenaar in domein I openbare orde.
Datum uitspraak: 19-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Niet is verzocht om te worden gehoord door de betrokkene, omdat hij gelet op de inadequate tekst op de inleidende beschikking geen gebruik wilde maken van de mogelijkheid om telefonisch...
Datum uitspraak: 19-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Trajectcontrole A2 Baambrugge. Bord A1 niet waargenomen en gewijzigde bebording is geen reden voor matiging van de sanctie.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature