Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

49 Rechterlijke Uitspraken

49 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar, binnen het rechtgebied Bestuursstrafrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 4-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Hoe worden bij trajectcontroles sancties opgelegd? Het hof oordeelt dat de sancties voor snelheidsoverschrijdingen door een bevoegde ambtenaar worden opgelegd door het afsluiten en...
Datum uitspraak: 3-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikel 6 EVRM . Immateri ële schade. 7:17 Awb. Horen Het hof past voortaan bij een beroep op schending van de redelijke termijn van berechting het beoordelingskader toe dat wordt...
Datum uitspraak: 7-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

WAM-zaak. Dat de jurisprudentie is gewijzigd, houdt niet in dat de betrokkene in enig rechtens te respecteren belang is geschaad door het niet bekendmaken van de beschikking binnen vier...
Datum uitspraak: 21-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Mandaatverlening CVOM.
Datum uitspraak: 24-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

a. Het hof oordeelt op basis van de toepasselijke wetsartikelen en de in het arrest beschreven mandaatconstructie dat voldoende is komen vast te staan dat de medewerker van de CVOM, die...
Datum uitspraak: 24-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verbalisant bevoegd, ondanks dat certificaat gebruik lasergun door administratieve achterstand nog niet was uitgereikt.
Datum uitspraak: 15-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Sanctie ter zake van feitcode R630a. De in artikel 82, eerste lid, van het RVV 1990 geven bevoegdheid ziet uitsluitend op het geven van aanwijzingen om het verkeer te regelen. Het roepen...
Datum uitspraak: 22-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Boete op grond van de Wet arbeid vreemdelingen.
Datum uitspraak: 23-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Officiersappel. WAM-zaak. Verbalisantcode 404040. De kantonrechter had naar aanleiding van het arrest van het hof van 20 februari 2014 (GHARL:2014:1236) besloten om zaken die betrekking...
Datum uitspraak: 4-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De als zodanig herkenbare agent heeft niet aanstonds zijn legitimatiebewijs getoond aan de betrokkene die daarom verzocht. Dat is in strijd met artikel 2 van de Ambtsinstructie voor de...