Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

143 Rechterlijke Uitspraken

143 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenarenrecht, binnen het rechtgebied Bestuursrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Landsverordening Administratieve Rechtspraak (Lar) - Lv VUT - het beroep is gegrond maar de rechtsgevolgen van de beschikking blijven in stand.
Datum uitspraak: 13-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft appellant op de voet van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (Lv VUT) eervol ontslag verleend uit overheidsdienst en hem een maandelijkse VUT-uitkering...
Datum uitspraak: 17-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek niet onverwijld gedaan, verzoekster niet-ontvankelijk.
Datum uitspraak: 22-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening. Ambtenarenrecht. Tenuitvoerlegging voorwaardelijk strafontslag. Verzoeker is niet opgekomen tegen het besluit waarbij tot oplegging van voorwaardelijk...
Datum uitspraak: 20-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

beschikking ontbeert een deugdelijke motivering – bezwaar is gegrond De bestreden beschikking ontbeert een deugdelijke motivering en dient te worden vernietigd. Het bezwaar is derhalve...
Datum uitspraak: 27-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

plichtsverzuim – disciplinaire straf niet onevenredig Klager heeft zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. Gelet op de aard en de ernst van het plichtsverzuim is de opgelegde...
Datum uitspraak: 27-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

schorsing is in het belang van de dienst – bezwaar ongegrond Het gaat om een concrete verdenking van ernstig plichtsverzuim, zodat schorsing gedurende het disciplinaire onderzoek in...
Datum uitspraak: 3-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

: bevorderingsvoorstel komt niet voor toewijzing in aanmerking – bezwaar ongegrond Functiewaarderingsbesluiten moeten op één lijn worden gesteld met besluiten van algemene strekking...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature