Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

6 Rechterlijke Uitspraken

6 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord afspiegelingsbeginsel, binnen het rechtgebied Bestuursrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 13-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Niet-plaatsing in organisatieonderdeel Rijkswaterstaat waar voorheen werkzaam. OP2015. Uitwisselbare functie? Betekenis transitielijst.
Datum uitspraak: 13-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Deeltijdontslag op grond van het afspiegelings- en anciënniteitsbeginsel. Voorafgaand aan het ontslag is aan eiser gevraagd om zijn arbeidsverleden te controleren. Eiser heeft geen...
Datum uitspraak: 14-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ook het Land Aruba dient zich bij het beëindigen van arbeidsrelaties te houden aan de wet. Opzegging arbeidsovereenkomst van een werknemer, zonder in achtneming van een redelijke...
Datum uitspraak: 16-1-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Weigering ZW-uitkering. Het opzegverbod van artikel 7:670, eerste lid, aanhef en onder a, van het BW was onverkort van toepassing nu de werkzaamheden zijn voortgezet in andere...
Datum uitspraak: 4-4-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

ZW-uitkering blijvend geheel geweigerd omdat het dienstverband van appellant tijdens zijn ziekte is beëindigd en hij, zo hij daarmee niet akkoord zou zijn gegaan, nog loon van de...
Datum uitspraak: 9-3-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verwijtbare werkloosheid. Verweer tegen ontslag. Anciënniteitbeginsel. Uitwisselbare functies.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature