Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

15 Rechterlijke Uitspraken

15 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbesteder, binnen het rechtgebied Bestuursrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep van Syntus tegen OV-aanbesteding Haarlem/IJmond ongegrond verklaard.
Datum uitspraak: 25-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OT2010; last onder dwangsom; level playing field / gelijk speelveld; informatievoorsprong en informatieachterstand; aanbesteding.
Datum uitspraak: 8-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Overtreding artikel 6 van de Mededingingswet en artikel 81 EG-verdrag (thans artikel 101 VWEU ) Boete, bouwfraude, B&U-deelsector, reguliere procedure, toerekening...
Datum uitspraak: 14-5-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Boete opgelegd wegens structurele overtreding van het kartelverbod in installatie-sector (bouwfraude); door deelname aan de versnelde procedure heeft eiseres de feiten niet betwist en...
Datum uitspraak: 4-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wet personenvervoer 2000 Concessie voor openbaar vervoer
Datum uitspraak: 15-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geen voorlopige voorziening ter zake van aanbesteding openbaar vervoer Gelderland ´s-Gravenhage, 15 april 2010 – In december 2009 heeft Arriva Achterhoek Rivierenland B.V. de...
Datum uitspraak: 5-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

niet vermelden juiste overtreder in boeterapport. Functie boeterapport, beoogt als belangrijke procedurele waarborg de rechten van de verdediging te beschermen. In onderhavige geval geen...
Datum uitspraak: 13-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Met de vaststelling Programma van Eisen ten behoeve van de Concessie Amsterdam 2012 worden geen rechtsgevolgen in het leven geroepen. Er is geen sprake van een besluit als bedoeld in...
Datum uitspraak: 1-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Concessie voor openbaar vervoer
Datum uitspraak: 9-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingsrecht. De controlemethode van de aanbesteder was ongebruikelijk en stond niet in het bestek of het programma van eisen. De aanbesteder kan de andere partij daaraan niet houden.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature