Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

16 Rechterlijke Uitspraken

16 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bouwvergunning, binnen het rechtgebied Bestuursprocesrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 26-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Het houden van honden in een magazijn is geen opslag. In een magazijn slaat men zaken op maar dat is iets anders dan het houden van dieren, ook al is dat voor korte tijd. Een hond is...
Datum uitspraak: 14-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter oordeelt dat bij de bepaling van de omvang van het achtererfgebied, als bedoel in bijlage II bij het Bor, op een hoekperceel in dit geval de aanbouwde keuken geen...
Datum uitspraak: 27-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Betekenis GGD-onderzoek geurhinder. Toetsing Verordening Ruimte 2014 De zaak gaat over een omgevingsvergunning voor de bouw van twee varkenstallen. Hiervoor is afgeweken van het...
Datum uitspraak: 15-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Handhavend optreden zou in dit geval onevenredig zijn. Verweerder mocht weigeren.Verweerder mocht het verzoek om handhavend op te treden tegen de oprichting van windmolens afwijzen maar...
Datum uitspraak: 26-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Einduitspraak na tussenuitspraak van 21 mei 2015 (ECLI:NL:RBOBR:2015:2962). Het had op de weg van eiseres gelegen nader te onderbouwen waarom desondanks toch sprake was van zeven in...
Datum uitspraak: 10-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing van reguliere bouwvergunning eerste fase voor ligboxenstal. B&w van Landerd hebben een aanvraag om een reguliere bouwvergunning eerste fase voor de bouw van een ligboxenstal...
Datum uitspraak: 14-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft naar aanleiding van bezwaar alsnog besloten om handhavend op te treden tegen het bouwen in afwijking van de verleende bouwvergunning. Anders dan waar verweerder ten...
Datum uitspraak: 26-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Planschade. Bepaling planologisch nadeel aan de hand van blootstelling De zaak betreft een gestelde planschade als gevolg van de verlening van een planologische vrijstelling ten behoeve...
Datum uitspraak: 6-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Passieve risicoaanvaarding. Volgens de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is een aanvraag voor een vergunning geen absoluut vereiste om te kunnen...
Datum uitspraak: 21-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Schadevergoeding na gedeeltelijke schorsing bouwvergunning. Erkenning. bewijslast Verweerder heeft door de verwijzing naar het advies van de Commissie bezwaarschriften en zijn...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature