Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag, binnen het rechtgebied Belastingrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 2-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Ontvankelijkheid bezwaar. Aftrek advocaatkosten als ROW? Schending vertrouwensbeginsel?
Datum uitspraak: 10-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Conclusie PG Gelijkheidsbeginsel; Vinkenslagberoep Aan de belanghebbende zijn voor de IB/PVV voor 1999 t/m 2002 P-biljetten uitgereikt en vervolgens aanslagen opgelegd. Begin 2004...
Datum uitspraak: 24-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Er is sprake van een nieuw feit dat navordering rechtvaardigt. Het Hof acht met hetgeen belanghebbende gesteld heeft aannemelijk geworden dat belanghebbende uitgaven heeft gedaan welke...
Datum uitspraak: 12-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank acht de Vinkenslagregeling verbindend en oordeelt dat de Vinkenslag-ondernemers op voortzetting van die regeling in het jaar 2003 mochten vertrouwen.. Volgens de rechtbank...
Datum uitspraak: 12-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank acht de Vinkenslagregeling verbindend en oordeelt dat de Vinkenslag-ondernemers op voortzetting van die regeling in het jaar 2003 mochten vertrouwen.. Volgens de rechtbank...
Datum uitspraak: 31-7-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Schorsing en strafontslag medewerker belastingdienst. Onjuiste en onvolledige aangiftes door de echtgenote.
Datum uitspraak: 1-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 19, lid 1, van het Belastingverdrag Nederland-Thailand. Functie bij een Rijksuniversiteit ook na inwerkingtreding van de WHW overheidsfunctie.
Datum uitspraak: 6-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

CONCLUSIE PG A-G IJzerman heeft conclusie genomen naar aanleiding van het beroep in cassatie van belanghebbende tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 13 maart 2012, nr....
Datum uitspraak: 25-1-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij de beoordeling of de ambtenaar de in artikel 125a van de AW neergelegde norm heeft overschreden, dient een zekere voorzichtigheid in acht te worden genomen, omdat in deze bepaling...
Datum uitspraak: 8-2-1999
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature