Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord antispeculatiebeding, binnen het rechtgebied Belastingrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 31-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende exploiteert een akkerbouwbedrijf. Op 28 januari 2000 heeft belanghebbende percelen landbouwgrond verkocht tegen een direct verschuldigde koopsom en een recht op nabetaling...
Datum uitspraak: 22-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Bij verkoop van kavels gerealiseerde pachtersvoordeel is terecht belast.
Datum uitspraak: 30-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. In geschil is op welk moment het pachtersvoordeel berekend moet worden. De rechtbank is van oordeel dat het pachtersvoordeel berekend moet worden op het moment dat...
Datum uitspraak: 25-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Op eisers woning rust een voorkeursrecht (WVGem). Verweerder heeft hiermee geen rekening gehouden bij het vaststellen van de WOZ-waarde. Volgens eiser levert het voorkeursrecht een...
Datum uitspraak: 13-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij de waardebepaling van een woning mag geen rekening worden gehouden met een op die woning rustend voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Bouwplannen in de...
Datum uitspraak: 20-11-2002
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het beroepschrift niet is ontvangen binnen de termijn van artikel 6:7 en 6:9, eerste en tweede lid, van de AWB. Van een verschoonbare termijnoverschrijding is geen sprake, nu...
Datum uitspraak: 5-8-2002
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De door belanghebbende voor zijn woning in juni 1995 betaalde prijs ligt te ver voor de prijspeildatum 1 januari 1999 om een betrouwbare grondslag te zijn voor de vaststelling van de...
Datum uitspraak: 29-7-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Waardering van een pachtersvoordeel.
Datum uitspraak: 7-5-1999
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij verkoop premie-A-woning moet belanghebbende op grond van antispeculatiebeding een deel van de verkoopwinst aan de gemeente afdragen. Belanghebbende acht dat bedrag aftrekbaar omdat...
Datum uitspraak: 9-3-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

WOZ. De onroerende zaak maakt deel uit van een complex bestaande uit een viertal identieke gebouwen aan het Z-park te Y. Ieder gebouw omvat 55 appartementen, onderverdeeld in 17 types....

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature