Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

13 Rechterlijke Uitspraken

13 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden dringend eigen en gebruik, binnen het rechtgebied Ambtenarenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 17-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker is een ervaren rechercheur. In 2014 is hem strafontslag opgelegd, waarbij is bepaald dat dit niet ten uitvoer wordt gelegd. Er is een proeftijd bepaald van 3 jaar. In het...
Datum uitspraak: 28-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarentuchtrecht, bewijsregels. Stelling niet aannemelijk dat getracht is toestemming te verkrijgen. De printer was Rijkseigendom en er was geen toestemming. De stellige indruk dat...
Datum uitspraak: 12-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag. Gezien de ernst van het plichtsverzuim is de opgelegde maatregel van ontslag niet onevenredig. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de ongeoorloofde afwezigheid van...
Datum uitspraak: 30-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Trefwoorden: Ongeschiktheid, ontslag, politie, aspirant, opleiding, declaraties, artikel 89, vierde lid, van het Barp . Samenvatting: Eiser was werkzaam als aspirant niveau 4 bij de...
Datum uitspraak: 18-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens toerekenbaar plichtsverzuim. Anti-kraakwoning. Voldoende feitelijke grondslag dat betrokkene, zonder vooraf het hoofd van de afdeling te raadplegen, over een politiek...
Datum uitspraak: 23-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Gerezen twijfel aan de integriteit kunnen de schorsingsbesluiten dragen. Inzien van vertrouwelijke bestanden zijn niet vast komen te staan, evenmin als het opmaken van valse facturen....
Datum uitspraak: 23-3-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Suppoost Stedelijk Museum onderbreekt werkbespreking (wil uitleg over de z.i. oneerlijke verdeling diensten) en loopt weg vlak voor aanvang dienst. Berisping.
Datum uitspraak: 17-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Onvoorwaardelijk ontslag. Er was geen goede grond om de nieuwe functie te weigeren en was betrokkene verplicht deze functie te gaan vervullen. Hij heeft aan die verplichting, ondanks...
Datum uitspraak: 25-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontslag op 'andere gronden', onvoldoende feitelijke grondslag
Datum uitspraak: 2-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De schorsing van eiser kon worden opgelegd voor alle basisscholen waar eiser werkzaam was, maar heeft in strijd met de CAO PO te lang voortgeduurd. Verweerder heeft voorts ten onrechte...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature