Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

203 Rechterlijke Uitspraken

203 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bijstand, binnen het rechtgebied Ambtenarenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 13-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De Raad onderschrijft het betoog van appellant dat reeds tijdens de bezwarenprocedure van de zijde van appellant zodanig concrete medische informatie is aangeleverd, dat de minister bij...
Datum uitspraak: 6-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bevoegd tot buiten behandeling stellen van aanvraag. Geen détournement de procedure. Geen strijd met Awb.
Datum uitspraak: 10-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling bedrijfsongeval. Geen dienstongeval. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake was van buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden en meer in het...
Datum uitspraak: 3-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om een aanvulling op pensioen, omdat inmiddels uit een berekening van het ABP is gebleken dat het pensioen aanzienlijk minder zal bedragen dan destijds werd ingeschat, is terecht...
Datum uitspraak: 13-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Door appellant niet aannemelijk gemaakt dat niet ongebruikelijk is dat eigen inzet (politieauto) plaatsvindt in het werkgebied van een ander wijkteam. Plichtsverzuim. Met korpschef van...
Datum uitspraak: 25-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen ongeval in de zin van de Regeling proces-verbaal van ongeval en rapportage medische aangelegenheden. Blootstelling aan lawaai gedurende bepaalde periode en gaandeweg ontstaan van...
Datum uitspraak: 2-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Trefwoorden: re-integratie, uitzendovereenkomst, payrollovereenkomst, allocatiefunctie, privaatrechtelijke dienstbetrekking of ambtenaarsverhouding, werkgeverschap. Samenvatting: Naar...
Datum uitspraak: 30-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Appellant was geen ambtenaar en er was geen ambtenaarsverhouding. Niet rechtstreeks in haar belang getroffen door de brief van 15 juli 2014, waartegen geen bezwaar en beroep openstond.
Datum uitspraak: 27-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bovenwettelijke aansluitende uitkering komt niet tot uitbetaling in verband met ZW-uitkering. Artikel 19, eerste lid, sub a, van de WW biedt hiertoe geen grondslag. Wel kan aansluiting...
Datum uitspraak: 4-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ambtenaar heeft op eigen verzoek ontslag gekregen, met toekenning van een loopbaanpremie. Procedure handelt over de ingangsdatum van het ontslag en de hoogte van de premie. De rechtbank...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature