Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

3.569 Rechterlijke Uitspraken

3.569 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bestuursrecht, binnen het rechtgebied Ambtenarenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 11-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Schending ambtsgeheim en plichtsverzuim staan vast. Beroep van betrokkene op gelijkheidsbeginsel slaagt niet maar leidt niet tot andere uitkomst gelet op overweging 5.3. Bevestiging...
Datum uitspraak: 11-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoekster heeft in haar brieven geen feiten of omstandigheden genoemd die bij haar niet bekend waren of redelijkerwijs niet bekend konden zijn vóór de uitspraak van 8 mei 2014....
Datum uitspraak: 11-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In hoger beroep herhaling beroepsgronden. De Raad kan zich vinden in het oordeel van de rechtbank en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen en maakt deze tot de zijne. Per 1 maart...
Datum uitspraak: 11-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De Raad is met de rechtbank van oordeel dat de toelichting op de score van de competentie ‘organiseren van het werk’ duidelijk maakt dat deze competentie bij betrokkene zonder meer...
Datum uitspraak: 4-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Met de rechtbank is de voorzieningenrechter van oordeel dat verzoeker ten onrechte heeft nagelaten ter onderbouwing van het bestreden besluit een medische rapportage te doen opmaken...
Datum uitspraak: 4-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Appellant heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de door betrokkene naar voren gebrachte omstandigheden niet leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard en...
Datum uitspraak: 4-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om vergoeding van het voorwaardelijk pensioen(deel) dat niet meer tot uitbetaling zal komen omdat hem ontslag wegens ziekte is verleend. Vaststaat dat partijen met de...
Datum uitspraak: 20-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Toekenning en overgang naar LFNP-functie. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat de matching niet overeenkomstig de Regeling overgang naar een LFNP functie is geschied of dat het...
Datum uitspraak: 21-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verplichting tot vergoeding schade voertuig, ontstaan bij stapvoets achteruit rijden, tijdens de dienst. Geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid. Artikel 145, eerste lid, onder a...
Datum uitspraak: 20-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beoordeling. Bevordering. De keuze van een peilmoment waarop de beoordeling uiterlijk moet zijn vastgesteld, is een ongeoorloofde beperking van het landelijke beleid dat geen peilmoment...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature