Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

28 Rechterlijke Uitspraken

28 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsongeval, binnen het rechtgebied Ambtenarenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 10-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling bedrijfsongeval. Geen dienstongeval. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake was van buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden en meer in het...
Datum uitspraak: 11-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Een ambtenaar heeft recht op vergoeding van de schade die hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt doordat het bestuursorgaan zijn zorgplicht niet is nagekomen. De daarvoor...
Datum uitspraak: 11-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om plaatsingsduur te verlengen van drie jaar naar zes jaar terecht afgewezen. Nu vaststond dat appellant niet meer aan het IBT-vereiste kon voldoen, mocht de minister verlenging...
Datum uitspraak: 14-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Onvoorwaardelijke disciplinaire straf van ontslag. Toerekenbaar plichtsverzuim bestaande uit onder andere het ophalen van handtekeningen ten behoeve van een privé-aangelegenheid, het...
Datum uitspraak: 28-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen schending zorgplicht en geen onrechtmatig handelen. De minister heeft aangetoond dat de gebruikte opblaasbare hindernisbaan niet ondeugdelijk en gevaar zettend was en niet...
Datum uitspraak: 24-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling bedrijfsongeval. Geen dienstongeval. Er is geen sprake van het oefenen van de uitvoering van oorlogstaken onder oorlog nabootsende omstandigheden. Met de rechtbank wordt...
Datum uitspraak: 25-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bedrijfsongeval, waarbij sprake is van arbeidsongeschiktheid met dienstverband. Het ongeval heeft niet onder oorlog nabootsende omstandigheden plaatsgevonden. Niet gebleken van...
Datum uitspraak: 20-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering aansprakelijkheid te erkennen. De weersomstandigheden waren op de dag van het ongeluk van appellant niet zodanig dat de minister in strijd met zijn zorgplicht heeft gehandeld...
Datum uitspraak: 23-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om aansprakelijkheidsstelling voor de schade van het trainingsongeval op 25 maart 2004. Afwijzing verzoek om schadeloosstelling met toepassing van artikel 115 van het...
Datum uitspraak: 16-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Dienstongeval. Terecht niet aangemerkt als beroepsincident. Zorgplicht niet geschonden.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature