Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

35 Rechterlijke Uitspraken

35 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden aangifte en inkomstenbelasting, binnen het rechtgebied Ambtenarenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 4-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Disciplinaire straf van ontslag. Ernstig plichtsverzuim, bestaande uit het -toerekenbaar-indienen van onjuiste belastingaangiften. De staatssecretaris heeft het doen van onjuiste...
Datum uitspraak: 18-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Onvoorwaardelijk strafontslag. Ambtenaar belastingdienst. Verhoogde graad van zorgvuldigheid bij nakomen eigen fiscale verplichtingen. Onjuiste belastingaangiften door aanzienlijk...
Datum uitspraak: 21-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onvoorwaardelijk strafontslag op grond van artikel 80, eerste lid en artikel 81, eerste lid, aanhef en onder I van het ARAR . De rechtbank is van oordeel dat de aan eiser verweten...
Datum uitspraak: 21-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende was in gemeenschap van goederen gehuwd. Bij echtscheiding is het leeuwendeel van de pensioenrechten en lijfrenteaanspraken aan de ex-echtgenoot toegerekend. Daar tegenover...
Datum uitspraak: 30-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling teveel ontvangen wachtgeld. De minister is op 1 november 2013 bekend geworden met de feiten en was daarom bevoegd om tot terugvordering over te gaan van de vanaf 1 januari...
Datum uitspraak: 28-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Defensie. Meldingsplicht inkomsten. Onverschuldigde betaling wachtgeld. Terugvordering. Geen verjaring. Niet gebleken van onaanvaardbare consequenties door terugvordering.
Datum uitspraak: 7-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair ontslag wegens plichtsverzuim. Onjuist invullen van aangiften van S en van het niet melden van deze nevenwerkzaamheid aan de werkgever. Plichtsverzuim is appellant toe te...
Datum uitspraak: 17-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Er bestaat onvoldoende grond voor het oordeel dat de minister niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten eerst de bezoldiging te betalen en niet een suppletie te verlenen. Nu appellant...
Datum uitspraak: 27-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair ontslag. Behandelfunctionaris bij de Belastingtelefoon/Douane. Plichtsverzuim. 1) Fiscale werkzaamheden voor derden. 2) Geen openheid over verzenden ongevraagde...
Datum uitspraak: 16-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

AW; Strafontslag Wets artikelen: artikel 80 van het ARAR Strafontslag medewerker belastingdienst. Nu het op drie achtereenvolgende jaren onjuist invullen van de belastingaangiften van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature