Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

15 Rechterlijke Uitspraken

15 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbesteding, binnen het rechtgebied Ambtenarenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

AW. Strafontslag. Plichtsverzuim. Belangenverstrengeling. Evenredigheid. De rechtbank stelt vast dat eiser ten onrechte zijn nevenwerkzaamheden niet heeft gemeld bij zijn...
Datum uitspraak: 23-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Toekenning van en overgang naar LFNP-functie. Matching. Er ontbreken concrete aanwijzingen die de verklaring vormen voor de voorlegging voor een hernieuwde matching door de Werkgroep bij...
Datum uitspraak: 13-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Directeur schiet tekort in opdrachtgeverschap en budgetbeheer. Ernstig plichtsverzuim. Plaatsing in een lagere functie met aangepaste bezoldiging niet onevenredig.
Datum uitspraak: 28-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair strafontslag. Ernstig plichtsverzuim. Op grond van de beschikbare administratieve gegevens en de bevindingen van Hoffmann, waaronder de door appellant en diverse getuigen...
Datum uitspraak: 14-4-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat deel van verweten gedragingen terecht zijn aangemerkt als plichtsverzuim. Schijn van belangenverstrengeling. Disciplinaire maatregel is niet...
Datum uitspraak: 22-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Van betrokkene had mogen worden verwacht dat hij de risico’s van (de schijn van) belangenverstrengeling, vriendjespolitiek en oneerlijke concurrentie van de in loop der jaren fors...
Datum uitspraak: 18-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens plichtsverzuim. Onvoldoende feitelijke grondslag voor het verwijt dat betrokkene op het werk naar alcohol zou hebben geroken. Voldoende feitelijke grondslag dat betrokkene...
Datum uitspraak: 20-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim zonder opzegtermijn. Anders dan appellante betoogt, kan de opgelegde straf niet worden aangemerkt als onevenredig aan de aard en de ernst van...
Datum uitspraak: 25-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser was werkzaam op de afdeling vastgoed bij de gemeente Utrecht. In het kader van een project maakt hij deel uit van een werkgroep. Naar aanleiding van een probleem tijdens eisers...
Datum uitspraak: 3-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens plichtsverzuim, bestaande uit onregelmatigheden met betrekking tot aanbestedingsprocedures en onjuist declaratiegedrag reiskosten auto. Toereikende grondslag voor de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature