Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

235 Rechterlijke Uitspraken

235 Wraking uitspraken gevonden gedaan in Amsterdam.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 6-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot wraking is niet-ontvankelijk. Het verzoek voor zover het is gericht tegen de rechtbank Amsterdam als zodanig kan niet worden aangemerkt als een verzoek om wraking van de...
Datum uitspraak: 25-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek afgewezen. Het verzoek berust in de kern op de grondslag dat verzoekers ongelijk worden behandeld ten opzichte van de wederpartij. Aan de wederpartij is immers tweemaal uitstel...
Datum uitspraak: 25-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek toegewezen. Horen pleegmoeder buiten aanwezigheid van de gemachtigde van verzoekers. De omstandigheid dat de rechter de mondelinge behandeling is aangevangen en de pleegmoeder...
Datum uitspraak: 4-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot wraking is niet-ontvankelijk omdat het is gedaan na een uitgesproken beslissing.
Datum uitspraak: 1-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek afgewezen. Dat verzoekster onvoldoende aan het woord is geweest volgt niet uit het proces-verbaal van de griffier noch uit het door verzoekster opgestelde verslag van de zitting....
Datum uitspraak: 17-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek afgewezen. De rechter heeft als rolrechter een beslissing genomen over het verdere verloop van de procedure. Aan verzoekster was op die rol geen (nieuwe) gelegenheid gegeven tot...
Datum uitspraak: 21-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek toegewezen. Een verdachte heeft het recht om het laatste woord te voeren. Dit recht is fundamenteel, maar niet onbeperkt. De rechter kan volgens jurisprudentie van de Hoge Raad...
Datum uitspraak: 2-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek niet ontvankelijk. Afdoening buiten zitting. Het doen van een wrakingsverzoek is nadat de rechter is begonnen met het doen van zijn uitspraak niet meer mogelijk. Dat deze...
Datum uitspraak: 15-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek niet ontvankelijk. Afdoening buiten zitting. Het verzoek is gedaan na de op 12 januari 2017 gegeven beslissing. Daarmee is de behandeling van de zaak geëindigd. De rechter heeft...
Datum uitspraak: 2-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek afgewezen. De aard van de procedure brengt met zich dat na verloop van tijd opnieuw een situatie kan ontstaan waarin een bestuurlijke maatregel (stilleggen van werkzaamheden) kan...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature