Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

9 Rechterlijke Uitspraken

9 Wraking uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

- Wraking meervoudige kamer, althans de voortzitter - Beslissing op aanhoudingsverzoek door voltallige kamer - Uitlating voorzitter m.b.t. geloofwaardigheid raadsman
Datum uitspraak: 24-5-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek toegewezen. De rechtbank heeft met de mededeling van haar waarneming op grond van het beeldmateriaal gebaseerd op haar eerdere waarneming in de zaak tegen de...
Datum uitspraak: 28-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wraking. Toegewezen.
Datum uitspraak: 3-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot wraking van meervoudige strafkamer. Volgens verzoeker heeft de meervoudige strafkamer blijk gegeven van vooringenomenheid door de verdediging niet een half uur langer te...
Datum uitspraak: 4-1-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek toegewezen. Overweging over de ontvankelijkheid van een verzoek tot wraking in een strafzaak op grond van de Overleveringswet. Uit de door de rechter gehanteerde...
Datum uitspraak: 6-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

wraking
Datum uitspraak: 26-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wraking Kinderrechter. Naar het oordeel van de rechtbank is het wrakingsverzoek - deels - niet gedaan zodra de feiten en omstandigheden bekend zijn geworden die aanleiding zijn voor het...
Datum uitspraak: 26-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Mondeling verzoek tot wraking ingevolge art. 512 Sv. Verzoek toegewezen. Het wrakingsverzoek had betrekking op de leden de meervoudige strafkamer die zijn belast met de behandeling van...
Datum uitspraak: 14-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot wraking afgewezen. De toekenning door de Amsterdamse rechtbank van spreekrecht aan de ouders van de kinderen vormde de directe aanleiding tot het wrakingsverzoek van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature