Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

8 Rechterlijke Uitspraken

8 Wraking uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 2-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om wraking niet in behandeling genomen. De wet voorziet niet in de mogelijkheid van wraking nadat in een zaak uitspraak is gedaan.
Datum uitspraak: 22-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De Raad neemt de verzoeken om wraking niet in behandeling. Een volgend verzoek van verzoeker om wraking wordt wegens misbruik in de onderhavige procedures niet in behandeling wordt genomen.
Datum uitspraak: 14-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om wraking. Geen sprake van objectief gerechtvaardigde vrees voor vooringenomenheid bij de behandelend rechter.
Datum uitspraak: 28-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om wraking. Het stellen van kritische vragen behoort tot de taak van de rechter. In het door appellant ingestelde hoger beroep ligt onder meer de vraag voor of het door...
Datum uitspraak: 22-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wraking van de raadsheer en wrakingskamer. Zoals de Raad eerder heeft overwogen, is een verzoek om wraking van een rechterlijk college als zodanig geen wrakingsverzoek waarop artikel...
Datum uitspraak: 19-1-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Derde verzoek om wraking wordt niet in behandeling genomen. Tijdens het voortgezette onderzoek heeft verzoeker de behandelende rechters voor de derde maal gewraakt, waarna het onderzoek...
Datum uitspraak: 19-4-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wraking. Het verzoek om wraking van de wrakingskamer wordt buiten behandeling gelaten. Er is geen beletsel voor de wrakingskamer om zich over het verzoek om wraking van de behandelende...
Datum uitspraak: 10-5-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het recht op behandeling van één van de gedingen door een andere rechter kan niet worden afgedwongen omdat de desbetreffende zaak reeds is behandeld en daarin uitspraak is gedaan. Het...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature