Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

42 Rechterlijke Uitspraken

42 Wraking uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 25-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker heeft de raadsheren, advocaat-generaal, griffier en wrakingskamer gewraakt. De wrakingskamer van het gerechtshof 's-Hertogenbosch verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn...
Datum uitspraak: 9-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij elektronisch verzonden bericht, ingekomen bij de Raad van State op 8 maart 2017, heeft [verzoeker] verzocht om wraking van staatsraad mr. E. Steendijk als lid van de enkelvoudige...
Datum uitspraak: 3-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

wrakingsverzoek
Datum uitspraak: 10-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek afgewezen met bepaling dat een volgend wrakingsverzoek van verzoekster in de onderhavige procedure niet in behandeling wordt genomen. Beslissing van de rechter het...
Datum uitspraak: 20-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wraking bestuursrechter afgewezen.
Datum uitspraak: 16-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek ongegrond. Hetgeen verzoeker ter onderbouwing van zijn verzoek naar voren heeft gebracht, levert geen grond op voor het oordeel dat de rechterlijke onpartijdigheid schade...
Datum uitspraak: 22-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek dat ziet op bevoordeling van het OM en de bejegening van de raadsman van verzoeker door de voorzitter, wordt afgewezen.
Datum uitspraak: 7-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek afgewezen. Het verzoek is evident ongegrond. Uit de enkele omstandigheid dat de griffie van de afdeling privaatrecht team kanton verzoeker heeft opgeroepen voor de...
Datum uitspraak: 2-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek afgewezen. Geen handelen in strijd met artikel 6 lid 1 van het EVRMT. Hetgeen verzoeker daartoe heeft aangevoerd heeft zich voorgedaan in een andere zaak. Gesteld noch...
Datum uitspraak: 6-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

‘Het verzoek is afgewezen. De wijze van regie en bejegening leveren geen vooringenomenheid op jegens verzoeker, noch objectief gerechtvaardigde vrees hiertoe. Voor zover de klachten...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature