Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

67 Rechterlijke Uitspraken

67 Voorlopige voorziening+bodemzaak uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 25-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 10 februari 2015 heeft het college aan Koch een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 1.1a van de Wet milieubeheer .
Datum uitspraak: 27-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 april 2015 heeft het college het wijzigingsplan "Buitengebied - [locatie]" vastgesteld.
Datum uitspraak: 5-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 maart 2012 heeft het college het verzoek van [appellant sub 2] om handhavend op te treden tegen [appellant sub 1] wegens het houden van 212 vleesvarkens op het perceel...
Datum uitspraak: 11-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 juni 2013 heeft het college [appellante] gelast om binnen zes weken het strijdige gebruik van de percelen gelegen aan de Koenderstraat 9 te Weert voor de opslag van...
Datum uitspraak: 22-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Omgevingsvergunning ingevolge de Wabo voor de activiteiten bouwen van een varkensschuur en beperkte milieutoets voor het houden van vleesvarkens.
Datum uitspraak: 17-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 maart 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "De Kampen-Noord 2012" vastgesteld.
Datum uitspraak: 13-5-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 25 oktober 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Balkon Zuid" (hierna: het plan) vastgesteld.
Datum uitspraak: 28-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 6 maart 2012 heeft het college een projectbesluit genomen en aan [belanghebbende] bouwvergunning eerste fase verleend voor het oprichten van een ligboxenstal op het...
Datum uitspraak: 29-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder zich op het standpunt heeft kunnen stellen dat onverwijlde inwerkingtreding van van de omgevingsvergunning in dit geval nodig was....

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature