Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

9 Rechterlijke Uitspraken

9 Voorlopige voorziening+bodemzaak uitspraken gevonden op het trefwoord huurtoeslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 november 2015 heeft de burgemeester [appellant] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de woning aan de [locatie] te Valkenburg aan de Geul te sluiten voor de duur...
Datum uitspraak: 22-12-2010
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De echtscheiding tussen partijen is reeds uitgesproken. Tussen partijen is onder meer in geschil de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. De huwelijkse voorwaarden houden -kort...
Datum uitspraak: 11-7-2012
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wijziging van omstandigheden, op grond waarvan de door de man verschuldigde partneralimentatie wordt verlaagd. De behoefte van de vrouw is verlaagd en de draagkracht van de man is...
Datum uitspraak: 21-3-2012
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wijziging overeengekomen kinderalimentatie bij co-ouderschap.
Datum uitspraak: 28-3-2012
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

"Openbreken" vaststellingsovereenkomst ten aanzien van het eenhoofdig gezag. Partijen zijn in vaststellingsovereenkomt (art. 7:900 BW) overeengekomen dat de vrouw alleen belast blijft...
Datum uitspraak: 10-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Anders dan verweerder is de voorzieningenrechter van oordeel dat tussen eiseres en ... geen sprake is van een gezamenlijke huishouding. Voldoende aannemelijk is geworden dat de relatie...
Datum uitspraak: 10-1-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij afzonderlijke besluiten van 9 juli 2009 heeft het college [appellante] op straffe van een dwangsom gelast om binnen vier maanden de beschikbaarheid van de woonruimten, gelegen aan de...
Datum uitspraak: 4-4-2012
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding geregistreerd partnerschap. Co-ouderschapsregeling. Berekening behoefte kinderalimentate rekening houdend met co-ouderschap conform Tremanormen. Parneralimentatie. Wegens de...
Datum uitspraak: 20-6-2012
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoekende partij (in deze zaak de man) doet een beroep op: - nietigheid van het echtscheidingsconvenant en/of het ouderschapsplan; - wijzigingsgrond ex artikel 1:401 lid 5 BW ; -...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature