Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

13 Rechterlijke Uitspraken

13 Voorlopige voorziening+bodemzaak uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 22-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens wangedrag. Spoedeisend belang. In de omstandigheid dat er binnen de groep collega’s van betrokkene een cultuur zou bestaan waarbij handtastelijkheden en seksueel getinte...
Datum uitspraak: 25-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker is onder invloed van alcohol aan het werk. Sprake van plichtsverzuim op grond waarvan verweerder in redelijkheid tot ontslag heeft kunnen overgaan. Grote zorgvuldigheid bij...
Datum uitspraak: 13-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Plichtsverzuim. Eiser voerde controles uit op naleving van bouwvoorschriften. In 2005 heeft hij een groot aantal controles, uitgevoerd door een collega, op zijn eigen naam gezet....
Datum uitspraak: 23-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiser was observatierechercheur. Verweerder heeft hem wegens een aantal (vermeende) gedragingen primair strafontslag en subsidiair ongeschiktheidsontslag verleend. De...
Datum uitspraak: 30-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair ontslag politieambtenaar. Gedrag jegens vrouwen in diensttijd. Geschiktheid.
Datum uitspraak: 24-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Uitspraak van de meervoudige kamer in bestuursrechtelijke zaken van 24 juni 2009. Voorwaardelijk strafontslag van senior PIW-er, gekoppeld aan voortzetting van ontzegging van toegang en...
Datum uitspraak: 9-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Wangedrag wordt voor het ene deel ondersteund door de verklaring van één getuige en voor het andere deel ondersteund door de verklaring van twee getuigen. De disciplinaire straf van...
Datum uitspraak: 27-10-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het beroep voor zover het betrekking heeft op het eervol ontslag met ingang van 1 maart 2005 is gegrond verklaard. De voorzieningenrechter is van oordeel dat gelet op de tussen partijen...
Datum uitspraak: 11-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Onvoorwaardelijk strafontslag voor PIW-er niet evenredig met de aard en de ernst van het geconstateerde plichtsverzuim; beroep gegrond.
Datum uitspraak: 7-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag militair wegens wangedrag. De voorzieningenrechter is echter van oordeel, dat het verleende ontslag niet gehandhaafd kan blijven wegens strijd met het vertrouwensbeginsel....

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature