Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

37 Rechterlijke Uitspraken

37 Voorlopige voorziening+bodemzaak uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeschiktheid.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser heeft meer dan 26 weken na het intreden van zijn werkloosheid een aanvraag voor een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) ingediend. De trage besluitvorming van het Uwv...
Datum uitspraak: 13-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat verweerder de belangenafweging of intrekking van de verblijfsvergunning bij echtgenoot al dan niet in strijd is met artikel 8 van het EVRM onvoldoende...
Datum uitspraak: 26-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Weigering terug te komen van het eerder genomen besluit. Geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.
Datum uitspraak: 27-6-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontslag ambtenaar wegens ziekte. Verweerder heeft niet gehandeld conform artikel 8.1.5, zevende lid, van de SAW, nu het ontslag van verzoekster uitsluitend is gebaseerd op het...
Datum uitspraak: 7-6-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verweerder stelt zich op het standpunt dat eiser een benadelingshandeling heeft gepleegd in de zin van de Ziektewet, omdat eiser, terwijl hij nog ziek was, afstand heeft gedaan van zijn...
Datum uitspraak: 8-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ongeschiktheidsontslag betrokkene wegens ziekte. Heeft werkgever zich wel voldoende ingespannen om passende arbeid voor betrokkene te vinden?
Datum uitspraak: 21-9-2009
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering WAO-uitkering. Aanvraag in 1997, eerste arbeidsongeschiktheidsdag terecht vastgesteld op 3 december 1990, toen was betrokkene niet meer verzekerd voor de WAO. Rechtbank heeft...
Datum uitspraak: 7-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

WW-uitkering is terecht blijvend geheel geweigerd omdat verzoeker verwijtbaar werkloos is geworden. Hardnekkige weigering om de opgedragen werkzaamheden te verrichten, resulterend in...
Datum uitspraak: 15-9-2010
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De man is gebonden aan de overeengekomen partneralimentatie ook al bevat het echtscheidingsconvenant geen niet-wijzigingsbeding. Haviltex. Gewijzigde omstandigheden.
Datum uitspraak: 24-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eisers WWB-uitkering is beëindigd wegens werkaanvaarding. Kort nadat eiser met zijn werkzaamheden was begonnen, meldde hij zich ziek. De bedrijfsarts acht hem arbeidsgeschikt. Eiser...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature