Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

13 Rechterlijke Uitspraken

13 Voorlopige voorziening+bodemzaak uitspraken gevonden op het trefwoord adoptie.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 4-7-2012
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het verzoekschrift strekt tot uit te spreken de adoptie door verzoekers van de minderjarige (thans 5 jaar oud), geboren in Thailand. Voorts hebben verzoekers verzocht te gelasten dat de...
Datum uitspraak: 18-7-2012
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Adoptie door een zogenaamde "meemoeder". Geen terugwerkende kracht van de adoptie tot het moment van conceptie. De bewoordingen van artikel 1:230 lid 2 laten hiervoor geen ruimte.
Datum uitspraak: 21-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

AC / nationaliteit niet gesteld / ondeugdelijke motivering / instandlating rechtsgevolgen Verweerder concludeert in het bestreden besluit dat het asielrelaas ongeloofwaardig is, omdat...
Datum uitspraak: 5-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Nareisbeleid / feitelijk behoren tot het gezin in het land van herkomst Eisers zijn de broers en zus van referent. Verweerder heeft niet betwist dat eisers thans als pleegkinderen van...
Datum uitspraak: 4-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Eiser, van Angolese nationaliteit, is op tienjarige leeftijd naar Nederland gekomen. Eiser is aanvankelijk onder voogdij geplaatst van het Nidos. Sinds eiser in augustus 2003 in het...
Datum uitspraak: 22-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aan de pleegouders (grootouders van moederszijde) is een verklaring van geen bezwaar afgegeven in verband met hun wens verzoekers dochter op te voeden en verzorgen. Verzoeker (de vader)...
Datum uitspraak: 20-5-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening en beroep. Weigering beginseltoestemming adoptie (Wobka), beroep op artikel 3 Wobka (bijzondere omstandigheden bij overschrijding max. leeftijd). Beroep ongegrond...
Datum uitspraak: 4-3-2011
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De meervoudige familiekamer van de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft 4 maart uitspraak gedaan in de zaak van het Indiase echtpaar. Het verzoek van Indiase echtpaar om door een DNA...
Datum uitspraak: 21-8-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiseres heeft verweerder verzocht haar een vergunning te verlenen voor bemiddeling inzake de opneming van een buitenlands kind met het oog op adoptie als bedoeld in artikel 15 van de Wet...
Datum uitspraak: 15-6-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Postume adoptie. Beoogde adoptieouders, belast met gezag naar Indiaas recht over de minderjarige en toestemming verkregen voor uitreis van de minderjarige naar Nederland, overlijden,...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature