Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

15 Rechterlijke Uitspraken

15 Voorlopige voorziening+bodemzaak uitspraken gevonden op het trefwoord aannemer.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 26-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De onderhavige zaak betreft een aan verzoekster opgelegde last onder bestuursdwang waaraan ten grondslag is gelegd dat de woning van verzoekster onvoldoende stabiliteit heeft om te...
Datum uitspraak: 19-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 februari 2014 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast binnen zes weken de met de letters A, F en I aangeduide gebouwen en de opslag op...
Datum uitspraak: 30-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 juli 2015 heeft het college het verzoek van Car om handhavend op te treden tegen de reconstructiewerkzaamheden aan de Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht afgewezen.
Datum uitspraak: 12-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van acht windturbines van circa 150 meter hoogte. Kennisgeving van het ontwerpbesluit en de omgevingsvergunning heeft plaatsgevonden in...
Datum uitspraak: 8-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo en artikel 5.18 van het Bor ; tijdelijke omgevingsvergunning voor de centrale huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Niet gebleken dat ten...
Datum uitspraak: 22-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Sloopvergunning van deel 2-onder-1 kap woning. Tussen partijen is niet in geschil dat het bouwplan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan, zodat vrijstelling daarvan is vereist....
Datum uitspraak: 27-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft eiser gelast de twee in afwijking van de vergunning gebouwde dakkapellen in overeenstemming te brengen met de verleende bouwvergunning. Legalisering van de strijdige...
Datum uitspraak: 27-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Carport in strijd met verleende bouwvergunning; in dwangsombesluit is de overtreding onvoldoende omschreven; in casu dient de last verdere bouw na te laten zó te worden ingelezen dat de...
Datum uitspraak: 30-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Definitierichtlijn / uitleg / individualiseringsvereiste / toetsing. [..] Verweerder had naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet alleen dienen te beoordelen of al dan niet een...
Datum uitspraak: 25-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker heeft in het zwaarwegend advies, gedateerd 28 augustus 2009, aangevoerd dat hij bij terugkeer een risico loopt op ernstige schade als bedoeld in artikel 15, aanhef en onder c,...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature