Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

25 Rechterlijke Uitspraken

25 Voorlopige voorziening uitspraken gevonden op het trefwoord kinderbijslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 27-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Geen sprake van een financieel spoedeisend belang.
Datum uitspraak: 1-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Koppelingswet, verblijfsstatus, geen aanspraak op kinderbijslag. Omdat prejudiciële vragen zijn gesteld in de bodemprocedures kan deze omstandigheid niet worden betrokken in...
Datum uitspraak: 1-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afgewezen verzoek om voorlopige voorziening i.v.m. weigering kinderbijslag en bijstand omdat moeder niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt. Geen plaats voor oordeel over bodemzaak...
Datum uitspraak: 24-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Toepassing kostendelersnorm bij bijstandsgerechtigde met een illegaal in Nederland verblijvende partner. De vraag die voorligt is of (in)direct onderscheid wordt gemaakt tussen - kort...
Datum uitspraak: 24-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Geen sprake van spoedeisend belang.
Datum uitspraak: 11-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om voorlopige voorziening wegens herziening en verrekening inkomsten met de bijstand. Ter zitting is naar voren gekomen dat verzoekster vanaf juli 2013 inkomsten uit arbeid heeft...
Datum uitspraak: 25-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter is van oordeel dat verzoekster niet kan worden verweten dat zij geen stukken kan overleggen betreffende de ING-rekening met nr ….. Als er substantiële bedragen...
Datum uitspraak: 6-7-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Geen spoedeisend belang.
Datum uitspraak: 2-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Herziening bijstand verzoekster van alleenstaande ouder naar alleenstaande ouder wegens uithuisplaatsing kinderen in een instelling. Ontbreken van volledige zorg maar wel kinderbijslag;...
Datum uitspraak: 21-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoekers WWB-uitkering is gedurende vier maanden verlaagd met 50%, omdat verzoeker werk heeft geweigerd. Verzoeker stelt - gelet op internationale verdragen - dat er een absoluut recht...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature