Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 Voorlopige voorziening uitspraken gevonden op het trefwoord erfenis.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 mei 2016 heeft het college de erven [overledene] onder oplegging van een dwangsom gelast de partij verontreinigde grond op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna:...
Datum uitspraak: 28-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aanvraag bijstand na intrekking wegens schending inlichtingenplicht, onroerend goed in Turkije. Onverdeelde erfenis. Discussie over waarde grond, taxateurs stellen taxatie bij.
Datum uitspraak: 21-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekking WWB-uitkering in verband met onroerend goed in Turkije; onderzoek geen ongerechtvaardigde inmenging op het recht van verzoekster op respect voor haar privé-leven; onderzoek...
Datum uitspraak: 26-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het besluit tot intrekking van bijstand was uitsluitend gebaseerd op de onduidelijkheid die verzoeker had laten bestaan omtrent de door hem met zijn auto (die was toegerust als taxi)...
Datum uitspraak: 28-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kernvraag in dit kort geding is of eiser, zoals gedaagden sub 2 stellen, onterfd is doordat hij de woning zonder toestemming van gedaagden sub 2 heeft verkocht. Deze vraag ligt reeds...
Datum uitspraak: 16-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geen recht op inzage volledige administratie familieleden.
Datum uitspraak: 9-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker heeft een erfenis ontvangen, maar zijn erfdeel is onder bewind gesteld. Verweerder heeft ten onrechte de bijstandsuitkering (geheel) beëindigd, nu verzoeker niet zomaar, maar...
Datum uitspraak: 6-2-2001
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:
Datum uitspraak: 10-8-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij brief van 19 juli 2000 heeft verweerster verzoekster medegedeeld dat verzoeksters vergunning, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (hierna:...
Datum uitspraak: 30-6-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bevoegdheid om aan het toekennen van bijstand de verplichting te verbinden dat betrokkene binnen twee maanden na bekendmaking van het nader te nemen toekenningsbesluit de vordering bij...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature