Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

169 Rechterlijke Uitspraken

169 Voorlopige voorziening uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 29-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek voorlopige voorziening. Overplaatsing naar een ander team als ordemaatregel. Het bestuur heeft het belang van de overplaatsing onder meer gebaseerd op het niet verder willen...
Datum uitspraak: 19-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek voorlopige voorziening. Overplaatsing naar een ander team als ordemaatregel. Niet kan worden uitgesloten dat de redenen die aan de ordemaatregel ten grondslag liggen, op een...
Datum uitspraak: 14-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Niet voldaan aan de voorwaarde van onverwijlde spoed.
Datum uitspraak: 17-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker is een ervaren rechercheur. In 2014 is hem strafontslag opgelegd, waarbij is bepaald dat dit niet ten uitvoer wordt gelegd. Er is een proeftijd bepaald van 3 jaar. In het...
Datum uitspraak: 14-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Geen spoedeisend belang. De mogelijkheid om hangende (hoger) beroep een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen is niet bedoeld om...
Datum uitspraak: 3-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bellende buschauffeur. Ontslag op staande voet onterecht gegeven. Recent ingevoerd beleid dat ruimte laat voor minder zware sancties, intrekking ontslag op staande voet in vergelijkbare...
Datum uitspraak: 28-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek voorlopige voorziening. Strafontslag. De conclusie van de rechtbank, dat hetgeen betrokkene wordt verweten in ieder geval niet de zwaarste straf van onvoorwaardelijk...
Datum uitspraak: 20-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening. Er is geen reden het voornemen tot strafontslag in het kader van het nu gedane verzoek op voorhand te beoordelen als...
Datum uitspraak: 21-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen in verband met het niet (tijdig) voldoen aan de uitspraak van de rechtbank van 11 maart 2014wordt niet-ontvankelijk verklaard. Geen...
Datum uitspraak: 22-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening: artikel 47a, eerste lid, van de Ziektewet (ZW). Er is in casu geen geschil over het recht op loon ingeval van ziekte, maar over de beƫindiging van een...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature