Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

9 Rechterlijke Uitspraken

9 Voorlopige voorziening uitspraken gevonden op de trefwoorden bindend studie en advies.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Steenderen, herziening bedrijfsterrein Aviko" vastgesteld.
Datum uitspraak: 12-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Minister van Buitenlandse Zaken oordeelt terecht dat nieuw rapport Onderwijsinspectie en instellen van strafrechtelijk onderzoek naar onderwijsinstelling feiten en omstandigheden zijn om...
Datum uitspraak: 23-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

algemeen-vovo, verbetering In het onderhavige geding is in geschil of het ontslag terecht is gebaseerd op artikel 89, vierde lid, van het Barp, op grond waarvan verweerder bevoegd is om...
Datum uitspraak: 16-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

het verzoek om voorlopige voorziening inzake het Calypsoproject te Rotterdam, inhoudende schorsing van de bouwvergunning eerste en tweede fase, is afgewezen om reden dat de onderliggend...
Datum uitspraak: 18-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 augustus 2008, kenmerk 2008/0115539, heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad...
Datum uitspraak: 20-9-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het besluit vertoont onderzoeks- en motiveringsgebreken. Gelet hier op bestaat op dit moment gerede twijfel of het bestreden besluit in beroep in stand zal kunnen blijven. De...
Datum uitspraak: 28-8-2001
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Toepassing art. 19.4 WRO (nieuw). Bouwvergunning en vrijstelling (19 WRO nieuw) voor woning. Gelet op art. 19.4 WRO is in dit geval de gelding van een voorbereidingsbesluit voorwaarde...
Datum uitspraak: 13-1-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 februari 2004 heeft de gemeenteraad van Leek vastgesteld het bestemmingsplan "Oostindie 1".

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature