Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

30 Rechterlijke Uitspraken

30 Voorlopige voorziening uitspraken gevonden op het trefwoord belastingrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 10-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek voorlopige voorziening ter zake van aanslagen 2014 t/m 2016 is niet-ontvankelijk omdat niet is voldaan aan vereiste van connexiteit. Afwijzing verzoek voor wat betreft aanslag...
Datum uitspraak: 2-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening bezwaarfase informatiebeschikking. Inzage in op de zaak betrekking hebbende stukken. Integrale proceskostenvergoeding. Hangende de procedure heeft verweerder...
Datum uitspraak: 15-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting. Verzoek om voorlopige voorziening. Uitstel van betaling? Schorsende werking van de rechtsgevolgen van de naheffingsaanslag. Hangende het...
Datum uitspraak: 11-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening. Belastingrechter is niet bevoegd met betrekking tot besluiten over uitstel van betaling een voorlopige voorziening te treffen. Verzoek om voorlopige voorziening...
Datum uitspraak: 19-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening, art. 8:81 van de Awb Belanghebbende heeft de voorzieningenrechter verzocht de inspecteur te gelasten in de bezwaarfase inzage te geven in stukken of de stukken...
Datum uitspraak: 12-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening, art. 8:81 van de Awb De bezwaren van belanghebbenden in zowel het onderhavige verzoek om een voorlopige voorziening als in de bodemzaak zijn enkel gericht tegen...
Datum uitspraak: 13-9-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek aan het hof tot wijziging van een door de rechtbank gegeven beschikking voorlopige voorzieningen ontvankelijk; niet voldaan aan criterium artikel 824 lid 2 Rv ; geen wijziging...
Datum uitspraak: 10-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om voorlopige voorziening. In de kern gelijk aan vorige verzoek, dat een week eerder is afgewezen. Geen nieuwe feiten. Afwijzing.
Datum uitspraak: 26-4-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

ECLI:NL:HR:2014:3533 223 Rv, 821-826 Rv Verzoek schorsing tenuitvoerlegging gezagsbeschikking afgewezen. Ambtshalve toets ontvankelijkheid verzoek voorlopige voorziening 223 Rv in het...
Datum uitspraak: 3-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om voorlopige voorziening. Verzoeker maakt op 13 september 2015 bezwaar. Hij vult het bezwaar aan met brieven van 18 en 21 september 2015. Verweerder beslist op 29 september 2015...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature