Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

23 Rechterlijke Uitspraken

23 Voorlopige voorziening uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 5-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Ontslag op staande voet wegens overtreding van het contractuele verbod om gedurende de dienstbetrekking zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever voor...
Datum uitspraak: 24-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Onverwijld spoedeisend belang? Overplaatsing naar andere vestiging. Rehabilitatie.
Datum uitspraak: 2-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betrokkene heeft de voorzieningenrechter er niet van kunnen overtuigen dat het hem verweten gedrag hem niet kan worden toegerekend. Het geen gevolg geven aan de opdrachten tot...
Datum uitspraak: 18-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Stopzetting van de bezoldiging in verband met weigering werkhervatting. Toewijzen van de gevraagde voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter overweegt dat door verweerder in het...
Datum uitspraak: 23-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening hangende bezwaar betreffende een overplaatsing op grond van artikel 77, tweede lid, van het BARD . Toetsing in bezwaar ex nunc. Geen aanleiding tot schorsen van...
Datum uitspraak: 26-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Na de Nieuwjaarsbrand in cafe De Hemel in 2001 heeft de toenmalige burgemeester van de gemeente Edam-Volendam de brandpreventieambtenaar van de gemeente publiekelijk...
Datum uitspraak: 22-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Arbo-arts acht werknemer arbeidsongeschikt. Los hiervan wil werkgever medische gegevens en informatie over medicijngebruik. Door na het oordeel van de arbo-arts hierin te volharden en de...
Datum uitspraak: 29-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Loonvordering in kort geding. Vraag of werknemer recht heeft op loon tijdens arbeidsongeschiktheid wegens ziekte nu bedrijfsarts en deskundige van het UWV tot...
Datum uitspraak: 3-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort Geding. Afwijzing doorbetaling van loon en wedertewerkstelling. Werkneemster werkt onvoldoende mee aan gedeeltelijke reĆÆntegratie per 10 november 2008 door ten onrechte de eis te...
Datum uitspraak: 28-9-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Onregelmatig gegeven ontslag op staande voet aan advocaat-stagiaire. Geen ondubbelzinnige mededeling van dringende reden. De twee medegedeelde ontslagredenen (werkweigeren en weigeren...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature