Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

23 Rechterlijke Uitspraken

23 Voorlopige voorziening uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 5-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Ontslag op staande voet wegens overtreding van het contractuele verbod om gedurende de dienstbetrekking zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever voor...
Datum uitspraak: 27-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing van het verzoek tot treffen voorlopige voorziening. Redelijke mate van waarschijnlijkheid bestaat dat de aangevallen uitspraak in hoger beroep niet in stand zal blijven.
Datum uitspraak: 24-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Onverwijld spoedeisend belang? Overplaatsing naar andere vestiging. Rehabilitatie.
Datum uitspraak: 2-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betrokkene heeft de voorzieningenrechter er niet van kunnen overtuigen dat het hem verweten gedrag hem niet kan worden toegerekend. Het geen gevolg geven aan de opdrachten tot...
Datum uitspraak: 10-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Schorsing concurrentiebeding wegens onvoldoende belang bij handhaving.
Datum uitspraak: 29-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Loonvordering wegens situatieve arbeidsongeschiktheid. Toepassing criteria Mak/SGBO. Verwijtbaar handelen werkgever. Ook werknemer moet zich inspannen om oorzaken van situatieve...
Datum uitspraak: 22-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Arbo-arts acht werknemer arbeidsongeschikt. Los hiervan wil werkgever medische gegevens en informatie over medicijngebruik. Door na het oordeel van de arbo-arts hierin te volharden en de...
Datum uitspraak: 18-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Stopzetting van de bezoldiging in verband met weigering werkhervatting. Toewijzen van de gevraagde voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter overweegt dat door verweerder in het...
Datum uitspraak: 22-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Concurrentiebeding. Werking van het beding na de beƫindiging van de arbeidsovereenkomst. Doel van het beding. Het staat de werknemer in beginsel vrij een langere opzegtermijn dan de...
Datum uitspraak: 26-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Na de Nieuwjaarsbrand in cafe De Hemel in 2001 heeft de toenmalige burgemeester van de gemeente Edam-Volendam de brandpreventieambtenaar van de gemeente publiekelijk...