Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

31 Rechterlijke Uitspraken

31 Voorlopige voorziening uitspraken gevonden op de trefwoorden aangifte en inkomstenbelasting.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 7-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Spoedeisend belang aanwezig, maar geen aanleiding tot schorsing aanslagen. Wel aanleiding de inspecteur te gelasten om alle op de zaken betrekking hebbende stukken te verstrekken.
Datum uitspraak: 7-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geen spoedeisend belang aanwezig voor wat betreft verzoek schorsing aanslagen. Wel spoedeisend belang voor wat betreft verzoek om alle op de zaken betrekking hebbende stukken te...
Datum uitspraak: 23-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Voorlopige voorziening. Op de zaak betrekking hebbende stukken. Artikel 7:4 Awb . Aan belanghebbende is een ambtshalve aanslag IB /PVV 2009 opgelegd. Verder is een...
Datum uitspraak: 22-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aanvraag buiten behandeling gesteld. Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Verzoekers hebben niet binnen de hen bij brief van 26 september 2013 gegeven hersteltermijn alle...
Datum uitspraak: 20-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Lstst tot sluiting coffeeshop in Deventer op grond van bibob-advies; afwijzing verzoek om voorlopige voorziening.
Datum uitspraak: 13-5-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening. Arbeidsovereenkomst tussen ontvanger van PGB en zorgverlener. Ondertekening nieuwe overeenkomst in verband met omrekening van uursalaris naar bruto maandsalaris...
Datum uitspraak: 26-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

voorlopige voorziening inzake informatiebeschikkingen
Datum uitspraak: 24-9-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verrekening op grond van artikel 58, derde lid WWB is strijdig met artikel 307 FW
Datum uitspraak: 3-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Naar aanleiding van zijn aanvraag voor het verlenen van een verblijfsvergunning met als doel ‘arbeid als zelfstandige’ heeft verweerder verzoeker in de gelegenheid gesteld om het...
Datum uitspraak: 27-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag voor een ambtenaar van de Belastingdienst wegens schending van de geheimhoudingsplicht door het verzenden van een interne memo per sms naar een bekende belastingplichtige....

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature