Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

52 Rechterlijke Uitspraken

52 Verwijzing na Hoge Raad uitspraken gevonden op het trefwoord aansprakelijkheid.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Yukos, erkenning Russisch vonnis, openbare orde, faillissement, EHRM Het hof oordeelt dat ‘erkenning’ van het vonnis waarbij Yukos Oil in 2006 in de Russische Federatie failliet is...
Datum uitspraak: 20-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Na tweede verwijzing. Omzetbelasting. Aansprakelijkheid. Belanghebbende behoefte niet te twijfelen aan de zorgvuldige taakuitoefening van de notaris en accountant, zolang zich geen...
Datum uitspraak: 21-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 228 Gemeentewet. In het verleden gemaakte afspraken staan niet aan heffing van precariobelasting vanaf 2012 in de weg. Met haar stelling dat zij niet de belastingplichtige is in de...
Datum uitspraak: 21-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Zaak K. Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 19 jaren ter zake van medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven, meermalen gepleegd, en het in strijd met...
Datum uitspraak: 8-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De verdachte is ter zake van de voortgezette handeling van poging doodslag (meermalen gepleegd) en de voortgezette handeling van mishandeling, begaan tegen zijn echtgenoot en poging...
Datum uitspraak: 28-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Na verwijzing Hoge Raad. Appartementsrecht. Geen gerechtvaardigd vertrouwen dat de vereniging van eigenaren ook in de toekomst in afwijking van de verdeelsleutel in de splitsingsakte zou...
Datum uitspraak: 14-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vervolg van hof Den Haag 1 april 2014 ECLI:NL:GHDHA:2014:4597 en HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3618, NJ 2016/109. Per 1 januari 2006 is artikel 7:94 2 (oud) BW in werking...
Datum uitspraak: 22-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

naheffingsaanslag omzetbelasting; na verwijzing; verdedigingsbeginsel; gegronde vrees voor verduistering; rechtvaardigingsgrond art. 10 IW; redelijke schatting kosten; verlaagde tarief...
Datum uitspraak: 22-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting. Verzoek teruggaaf. Aftrek omzetbelasting. Verwijzingsprocedure HR 18 maart 2016, nr. 11/01624bis. Wetenschap inzake deelname aan btw-fraude?
Datum uitspraak: 22-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting. Verzoek teruggaaf. Toepassing nultarief. Verwijzingsprocedure HR 18 maart 2016, nr. 11/01551bis. Wetenschap inzake deelname aan btw-fraude?

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature