Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

49 Rechterlijke Uitspraken

49 Vereenvoudigde behandeling uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 27-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 maart 2015 heeft de korpschef het door [appellant] ingediende verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) buiten behandeling gesteld.
Datum uitspraak: 23-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De verzoeken om een besluit te nemen m.b.t. de onderwerpen 1 t/m 3 vinden hun grondslag in artt. 377a e.v. van Boek 1, Titel 15, BW. De burgerlijke rechter is terzake bevoegd. Nu...
Datum uitspraak: 9-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 2 april 2015 heeft het college een aanvraag van de stichting om een subsidie afgewezen.
Datum uitspraak: 6-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

maximale dwangsom toegekend nadat beroep is ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een dwangsombesluit - verrekening van dwangsom met openstaande vorderingen - verwijzing beroep ter...
Datum uitspraak: 7-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 september 2015 heeft de staatssecretaris een aanvraag van [appellant] om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag afgewezen. Betalingsonmacht.
Datum uitspraak: 8-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

MOB en vereniging Leefmilieu hebben beroep ingesteld tegen de besluiten van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van verschillende data waarbij vergunningen krachtens artikel...
Datum uitspraak: 27-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Rioolheffing Nijmegen 2010. Eiser heeft in het beroepschrift verwezen naar de procedure over 2006, maar daarvan geen stukken bijgevoegd. Daarmee zijn geen gronden vermeld. Nu eiser...
Datum uitspraak: 16-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 augustus 2011 heeft het college de aanvraag van [appellant] voor een Nederlandse identiteitskaart buiten behandeling gelaten.
Datum uitspraak: 5-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aanvraag voor een pgb verpleging & persoonlijke verzorging. Beroep tegen brief van CZ groep Zorgverzekeringen waarin CZ weigert terug te komen op de afwijzing van het pgb. Zorg uit het...
Datum uitspraak: 17-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 8 juli 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Valburg - 18 (Bedrijventerrein De Grift Noord)" vastgesteld.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature